Phòng, chống mua bán người năm 2020: Vai trò quan trọng của truyền thông

Nhiệm vụ của các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Internet, các nhà sản xuất, cơ sở in trong công tác phòng, chống mua bán người năm 2020 được chỉ rõ.

Ngày 8/4/2020, Ban Chỉ đạo 389/CP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm nay với 8 nội dung công tác trọng tâm, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Internet, các nhà sản xuất, cơ sở in trong công tác phòng, chống mua bán người.

Phòng, chống mua bán người năm 2020: Vai trò quan trọng của truyền thông
Thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học... (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; các phương thức phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.

Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tuyên truyền về đường dây nóng phòng, chống mua bán người (qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý) để tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

 

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Internet, tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng mạng Internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin, thực hiện việc mua bán người.

Chỉ đạo và khuyến khích các nhà sản xuất, cơ sở in trên toàn quốc từ năm 2021 đưa nội dung thông tin ngày 30/7 hằng năm là “Ngày thế giới phòng chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” in trên hệ thống lịch bloc, lịch tờ treo tường, lịch bàn và các sản phẩm có in lịch.

P.Liên

Chủ đề :

báo chí

 
List comment