Nghệ An: Chú trọng phòng ngừa mua bán người cùng sự phát triển kinh tế - xã hội

Các kết quả đạt được của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm mua bán người.

Những năm qua, UBND, HĐND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như: các chương trình giảm nghèo bền vững, các chính sách ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác dịch vụ việc làm, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi tại các huyện nghèo, đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài, công tác quản lý biên giới, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, chính sách về y tế, an sinh xã hội… nhằm phòng ngừa, hạn chế các nguy cơ của tội phạm mua bán người. Đặc biệt, đã tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các địa bàn miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới, đặc biệt khó khăn – những nơi dễ phát sinh nạn mua bán người như các địa phương vùng Tây Bắc Nghệ An.

Nghệ An: Chú trọng phòng ngừa mua bán người cùng sự phát triển kinh tế - xã hội
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại cộng đồng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Điển hình như năm 2019, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.666 tỷ đồng (trong đó chính sách tín dụng ưu đãi đạt hơn 2.664 tỷ đồng; mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo gần 184 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo hơn 43 tỷ đồng; hỗ trợ về giáo dục hơn 151 tỷ đồng;… Chương trình 30a là 294 tỷ đồng, Chương trình 135 là 185 tỷ đồng).

 

Tỉnh Nghệ An đã đầu tư và thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở biên giới, an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi, đây cũng chính là các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mua bán người.

Các kết quả đạt được của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm mua bán người, vì nguyên nhân chính phát sinh loại tội phạm này chính là tình trạng đói nghèo, thiếu việc làm, nhận thức pháp luật, giáo dục hạn chế.

PV

Chủ đề :

mua bán người

 
List comment