Long An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh Long An ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND do Chủ tịch Phạm Văn Rạnh ký, quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Nghị quyết, đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.

Các khoản chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bao gồm: Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân; chế độ làm đêm, thêm giờ; xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân; thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân; thông tin, liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm… theo quy định của tỉnh Long An và các Bộ, ngành liên quan.

Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân).

Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân là 200.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân với mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/cán bộ/tháng.

Các khoản chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân gồm có chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chi phí đi lại và hỗ trợ y tế. Cụ thể như sau:

Trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ được hỗ trợ tiền ăn theo mức hỗ trợ đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

Long An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nạn nhân được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết phục vụ sinh hoạt thường ngày và các chi phí khác thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh Long An.

Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong những ngày đi đường. Theo Nghị quyết, mức chi tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

 

Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm.

Hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi đường là 70.000 đồng/người/ngày.

Về chi hỗ trợ y tế, nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định hiện hành của tỉnh trong thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ.

Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh.

Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại Trung tâm công tác xã hội.

Ngoài các chi phí khi nạn nhân lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tỉnh Long An cũng thống nhất mức chi hỗ trợ nạn nhân học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

Mức chi trợ cấp khó khăn ban đầu, chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo của tỉnh khi trở về nơi cư trú mức 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

P.Liên

 
List comment