Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ nạn nhân bị mua bán

Giai đoạn 2020-2022, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia để phòng ngừa, đấu tranh chống mua bán người; tập trung đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm.

Ngày 26/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, trọng tâm của kế hoạch là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020 - 2022; các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ nạn nhân bị mua bán
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, triển khai các kế hoạch hợp tác về phòng ngừa, đấu tranh chống mua bán người, tập trung đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người sang Campuchia. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán từ Campuchia trở về theo quy định của pháp luật.

 

Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; với các nước trên thế giới (nhất là các nước láng giềng và các nước trong khu vực, trong đó có Campuchia) trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra xác minh, khám phá các vụ án, bóc gỡ các đường dây phạm tội mua bán người, giải cứu và hồi hương các nạn nhân. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giữa Việt Nam - Campuchia.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong hành động nhằm ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tội phạm mua bán người có liên quan đến Việt Nam - Campuchia.

PV

Chủ đề :

mua bán người

 
List comment