Cần Thơ: Tổ chức lồng ghép phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo

Một số mô hình lồng ghép ở Cần Thơ đã giải quyết cho nhiều chị em thoát nghèo, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ bị tội phạm mua bán người dụ dỗ, lôi kéo bỏ địa phương đi làm ăn xa.

Cần Thơ: Tổ chức lồng ghép phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo
Cần Thơ tổ chức lồng ghép phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ, chương trình phòng, chống mua bán người được Sở và các địa phương thực hiện lồng ghép vào nhiệm vụ chuyên môn, Chương trình an sinh xã hội; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; lồng ghép công tác này với thực hiện công tác “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương.

Nhằm phòng ngừa nhóm phụ nữ có nguy cơ cao (Phụ nữ nghèo, không việc làm…) dễ bị kẻ xấu lợi dụng, TP Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện lồng ghép Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, qua đó đã tổ chức 5 lớp dạy nghề hơn 150 trường hợp học viên nữ.

 

Sở cũng phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mở 14 lớp dạy nghề về may gia dụng, may công nghiệp, đan giỏ xách… cho 490 phụ nữ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.797 chị.

Đặc biệt, mô hình (may mặc, kết cườm, nấu ăn…) quận Bình Thủy đã giúp mỗi thành viên tăng thêm thu nhập từ  500.000 đồng đến 1 triệu đồng, giải quyết cho nhiều chị em thoát nghèo, góp phần hạn chế tình trạng chị, em bị bọn mua bán người dụ dỗ, lôi kéo bỏ địa phương đi làm ăn xa.

Minh Thư

 
List comment