Cần Thơ tổ chức lồng ghép hàng nghìn cuộc tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm mua bán người với 1.134 cuộc với 54.131 lượt người dự.

Cần Thơ tổ chức lồng ghép hàng nghìn cuộc tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người
Cần Thơ tổ chức lồng ghép hàng nghìn cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ, Sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm mua bán người với 1.134 cuộc, có 54.131 lượt người dự.

Đội Công tác xã hội tình nguyện ở địa phương thường xuyên phối hợp với các đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức các cuộc truyền thông về phòng, chống mua bán người ra cộng đồng với 124 cuộc, có 4.185 lượt người dự.

Phát hơn 40.000 tờ tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người.

Khi nhận được thông tin về nạn nhân bị mua bán trở về, Sở LĐ-TBXH Cần Thơ phối hợp Công an TP Cần Thơ (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các ngành có liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ theo quy định.

 

Để chủ động hơn trong công tác lập hồ sơ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, Sở LĐ-TBXH TP Cần Thơ thường xuyên phối hợp với các ngành tổng hợp số nạn nhân bị mua bán trở về lập danh sách gửi cho các địa phương cập nhật và lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Kết quả rà soát thống kê trên địa bàn thành phố Cần Thơ qua các năm có 35 nạn nhân bị mua bán trở về; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp đến nhà gặp gỡ thăm hỏi, nắm nguyện vọng và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ nạn nhân trở về với gia đình, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khi về địa phương sinh sống, làm ăn để nuôi con nhỏ.

Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp từ các nguồn về nạn nhân bị mua bán trở về lập danh sách gửi cho các địa phương cập nhật và lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Minh Thư

 
List comment