Tự chủ tài chính cho BQL Rừng phòng hộ

Tự chủ tài chính cho Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ hiện vẫn còn là một thách thức đối với các BQL hiện nay.

Nếu không có hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, sẽ không có cơ sở xác định được chi phí, giá dịch vụ, không có cơ sở khoa học làm căn cứ giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị.

Tại Hội thảo “Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững cho hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam” vừa diễn ra tại Hà Nội, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị được giao quản lý tổng diện tích đất Lâm nghiệp là 15.738,49 ha (Phòng hộ 5.379,90 ha, sản xuất 10.358,59 ha trong đó đất có rừng 12.623 ha), toàn bộ lâm phần của đơn vị nằm trong khu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, thuộc lưu vực sông Sê San, hệ thống sông có nhiều thủy điện lớn trên khu vực Bắc Tây Nguyên như (Thủy điện Ia Ly, Thủy điện Sê San 3, thủy điện Sê San 3A và thủy điện Sê San 4 và 4A).

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, hàng năm BQL được UBND tỉnh Gia Lai, giao cho đơn vị 22 biên chế. Các nguồn tài chính để đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng hàng năm bao gồm: Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 2,995 tỷ đồng  triệu đồng; Nguồn thu Dịch vụ môi trường rừng 4,684 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng không ổn định thay đổi theo từng năm.

Tự chủ tài chính cho BQL Rừng phòng hộ
Ảnh minh họa.

Hiên tại BQL rừng phòng hộ Ia Ly là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ do Ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

 

Theo BQL, để tiến hành lộ trình tự chủ tài chính, đơn vị chưa có nguồn kinh phí để thực hiện. Hiện nay đơn vị chỉ có nguồn thu duy nhất là nguồn cung ứng Dịch vụ môi trường rừng (khoản thu này hàng năm chi trên 50% cho các hộ, cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng) trong khi đó nhu cầu kinh phí để đảm bảo cho hoạt động của bộ máy và đầu tư phát triển rừng là rất lớn.

Việc thu hút các nguồn lực tài chính xã hội hóa như (liên doanh liên kết, cho thuê môi trường rừng,…) gặp nhiều khó khăn. Do đó khó tạo ra được một cơ chế tài chính bền vững để tăng cường cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó là vấn đề thiếu đồng bộ trong các hoạt động quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công chưa hoàn chỉnh.

Do đó, nếu không có hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, sẽ không có cơ sở xác định được chi phí, giá dịch vụ, không có cơ sở khoa học làm căn cứ giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị. Các cơ quan quản lý tài chính không thể giao dự toán ngân sách nhà nước, giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các nội dung chi không thường xuyên, các nhiệm vụ đặc thù bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn, cứu hộ, điều tra, thống kê….cho các Ban quản lý rừng.

 Ngân Giang

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Các nhà khoa học bàn cách phát triển bền vững hệ thống rừng phòng hộ
icon

Ngày 13/10/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) tổ chức Hội thảo “Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững cho hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam”.

 
 
Thực hiện định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
icon

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.

 
 
Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH phù hợp với bối cảnh đất nước
icon

Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH đề ra các nhiệm vụ chiến lược thích ứng với BĐKH thực hiện những cam kết đóng góp được nêu trong kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH cả về trung hạn và dài hạn.  

 
 
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa
icon

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

 
 
17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
icon

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

 
 
Phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng
icon

UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
Đà Nẵng cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng bền vững
icon

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đáp ứng yêu cầu phát triển, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững.

 
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Vì một thập niên tăng trưởng xanh và bền vững
icon

Bối cảnh mới đòi hỏi mọi Chính phủ, mọi nền kinh tế không ngừng vận động, đổi mới để bắt kịp tốc độ thay đổi. Trong vòng quay đó, chỉ có duy nhất một hình thái phát triển được chấp nhận toàn cầu, đó là phát triển bền vững.

 
Lập quy hoạch nhằm xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững
icon

Tầm nhìn đến 2050, Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển về du lịch - dịch vụ chất lượng cao, có nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, là tỉnh phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...  

 
Quy hoạch Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững
icon

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.