Thanh Hoá: Nhiều biện pháp để phát triển kinh tế bền vững

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất GRDP, đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh vươn lên thứ 8 của cả nước.

Để nâng cao chỉ số cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát và ban hành thay thế các văn bản, quyết định còn tồn tại những bất cập, gây khó khăn cho việc tiếp cận của doanh nghiệp, nhất là các văn bản, quy định liên quan đến thủ tục đất đai, chấp thuận đầu tư, vấn đề phân cấp, ủy quyền trong đầu tư. Đặc biệt, tập trung hoàn chỉnh thể chế về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao vai trò của trung tâm hành chính công, hạn chế thấp nhất phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh cũng luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Thanh Hoá: Nhiều biện pháp để phát triển kinh tế bền vững
Thanh Hoá: Nhiều biện phải để phát triển kinh tế bền vững
 

Theo Nghị quyết số 58-NQ/TW (NQ58) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, động lực phát triển của vùng. Thanh Hóa tiếp tục tập trung nhiều giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 58-NQ/TW, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương cho tỉnh Thanh Hóa về đầu tư phát triển. Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tăng cường năng lực và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh. Xây dựng nền hành chính công thân thiện, tiện lợi; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, minh bạch và thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án và thu hút đầu tư, phát triển bền vững...

K.Chi

Chủ đề :

đầu tư

 
List comment
 
 
Thái Bình phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, công nghệ cao
icon

Trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.Tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành nông nghiệp đạt 2,5%/năm, 100% người dân được sử dụng nước sạch.

 
 
Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
icon

Trong 2 ngày 22-23/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”.

 
 
Khái niệm “từ thiện” đã thay đổi để phù hợp với phát triển bền vững
icon

Bản thân doanh nghiệp hay tổ chức khi vận hành đều hướng tới sự trường tồn, vì vậy việc hướng tới phát triển bền vững lâu dài luôn là ưu tiên hàng đầu.

 
 
Sáng kiến Thắp lửa hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kinh doanh bền vững
icon

Nắm giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ sẽ được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính và phi tài chính thông qua Sáng kiến Thắp lửa.  

 
 
Lai Châu: Phát triển bền vững nhờ tái cơ cấu nông nghiệp
icon

Những năm qua, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã thay đổi về mặt kinh tế. Với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân huyện Tam Đường trong sản xuất nông nghiệp.

 
 
Lâm Đồng đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
icon

Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp.

 
Phú Yên phát triển du lịch bền vững
icon

Có lợi thế về du lịch, tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” phát triển, trong đó có tăng cường hoạt động liên kết với vùng Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

 
Bình Định xác định 5 trụ cột chính để phát triển
icon

Bình Định duy trì đà tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng, tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường…

 
Ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển bền vững ngành nông nghiệp
icon

Những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung ứng dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất để phát triển hiệu quả, bền vững.

 
Gia Lai lấy Nông – Lâm nghiệp để phát triển bền vững
icon

Chiều 2/10, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP. Pleiku), Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo 'Phát triển bền vững nông-lâm nghiệp Tây Nguyên 10 năm nhìn lại và các định hướng cho tương lai'.