Phú Thọ đưa ra 5 giải pháp trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Thọ có mục tiêu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp phát triển bền vững.

Phú Thọ đưa ra 5 giải pháp trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
Phú Thọ đưa ra 5 giải pháp trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu chung là cập nhật, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ; tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp phát triển bền vững; phòng, tránh và giảm thiểu những hiểm họa do biến đổi khí hậu đem lại, bảo vệ cuộc sống của người dân. Thực hiện Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất; đồng thời giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính sau năm 2020.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 

Đồng thời đề ra 5 nhóm giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý; khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; về đào tạo, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức; về tài chính và về kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Tổng số kinh phí thực hiện 53 nhiệm vụ, dự án ưu tiên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Thọ ước tính khoảng 213.985 tỷ đồng.

Minh Thư

 
List comment