Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành nhiều chính sách về tài nguyên nước.

Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu (Ảnh minh họa)

Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp thực hiện quản lý tài nguyên nước.

Cụ thể, Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành chỉ thị số 27-CT/TU về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo rõ: “Thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Sông Hỏa, hồ Suối Các, hồ Núi Nhan, hồ Châu Pha, hồ Kim Long, hồ Suối Nhum… Đồng thời, rà soát, cương quyết di dời các cụm công nghiệp, cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn và các hồ cấp nước.”

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ban hành chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; quyết định số 2604/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định số 506/QĐ-UBND phê duyệt đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025…

 

Cùn với đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý đầu tư xây dựng phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; nghiêm cấm các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước như:  xây dựng (nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước) gây đe dọa, làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước, gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa.

Lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế biến có nước thải nguy hại…

Minh Thư

 
List comment