Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất 95.4/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1.

Lần thứ 5 liên tiếp NHNN xếp vị trí số 1 về cải cách hành chính

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất 95.4/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1. Đây là lần thứ 5 liên tiếp NHNN xếp vị trí số 1 về CCHC trong các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, chỉ số Tiếp cận tín dụng của Việt Nam luôn có sự cải thiện và duy trì thứ hạng cao so với các quốc gia trên thế giới.

Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính
Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, CCHC là “xương sống” và là “tinh thần” của hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước đều đạt được những kết quả rõ nét tích cực. Trong lĩnh vực cải cách thể chế, NHNN đã cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động ngân hàng, xử lý nợ xấu về quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động tín dụng, thanh toán của các TCTD... Hoàn thiện khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ từ giai đoạn triển khai Đề án 30 năm 2009 đến nay, với hơn 80% TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa, đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí, đối với tổ chức, cá nhân. Thủ tục của các TCTD cũng được cải tiến, cắt giảm mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ số và dịch vụ trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong mọi lĩnh vực giao dịch về tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Kết quả tái cơ cấu hệ thống các TCTD mạnh mẽ trong thời gian qua góp phần xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, có hiệu quả, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế, duy trì ổn định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong vòng 10 năm qua của nước ta ở mức cao liên tục, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Theo Phó Thống đốc, CCHC là cơ hội, yêu cầu tất yếu để từng hệ thống TCTD phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, sức cạnh tranh với các ngân hàng trên thế giới. Đồng thời, mọi người dân và doanh nghiệp phải được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại.

 
Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú 

Suy cho cùng bản chất của câu chuyện cải cách hành chính đó chính làm thay đổi quan hệ giữa cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ với người dân và DN. Mà với ngành ngân hàng đó chính là việc thay đổi những tập tục tác phong lề lối làm việc của cán bộ ngân hàng với người dân DN với việc chuyển hoạt động từ hình thức cấp phát sang hình thức phục vụ phù hợp với quan hệ của các loại hình kinh doanh dịch vụ trong điều kiện tiếp cận kinh tế thị trường.

Trong bối cảnh 10 năm qua, kinh tế quốc tế diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, chẳng hạn, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung … để hỗ trợ DN người dân cũng như nền kinh tế khắc phục khó khăn từng bước phát triển vững chắc, NHNN đã cụ thể hóa hành động cho toàn ngành chương trình kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh cho giai đoạn cũng như từng năm. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quy trình hoạt động ngân hàng, nâng cao minh bạch, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ giá thành dịch vụ, giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng…

Như trước tác động ghê gớm của dịch bệnh COVID 19, NHNN khẩn trương ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu tác động của dịch…

Về định hướng CCHC, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: trong 10 năm tới NHNN sẽ tập trung triển khai liên tục và có hiêu quả các lĩnh vực CCHC nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện 6 lĩnh vực CCHC, trọng tâm vào 3 trụ cột đó là cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ hai, tiếp cận, ứng dụng nhanh công nghệ hiện đại đi đôi với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa các sản phẩm tiện lợi, an toàn nhất cho doanh nghiệp và người dân trong các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Thứ ba tiếp tục cải cách trong toàn Ngành để tăng cường minh bạch, công khai các hoạt động tài chính, quản lý tài chính công, trong đó có lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Cuối cùng, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nói chung và hệ thống các TCTD nói riêng bằng kết quả của Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các chương trình CCHC hiện nay.

 Diệu Thùy

 
List comment