Chính thức khởi động Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam

Ngày 17/06/2020 tại Hà Nội, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường (ISPONRE), và Tập đoàn TH chính thức khởi động Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E).

VB4E là một sáng kiến kết nối giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội với mục đích tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam, đem đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối và trao đổi các thực hành doanh nghiệp bền vững.

Phát biểu tại Lễ khởi động, ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN Khu vực Indo-Burma cho biết: “IUCN sẽ mở rộng hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam có tác động đến môi trường. Do đó, chúng tôi rất quan tâm đến chương trình hợp tác với tập đoàn TH, một trong những doanh nghiệp với các sản phẩm từ thiên nhiên và quan tâm đến môi trường”.

Hoạt động chủ đạo của VB4E sẽ là ngân hàng ý tưởng trực tuyến nơi các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiêp và các bên liên quan khác cùng hợp tác thực hiện các dự án bảo tồn đem lại nhiều tác động. Các dự án hợp tác có thể bao gồm những lĩnh vực chính sau: bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải nhựa, phát triển du lịch bền vững, bảo tồn biển và ven biển, khôi phục cảnh quan rừng, bảo tồn nước và đất ngập nước, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu.

Tham gia VB4E, các doanh nghiệp có thể tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua những dự án thực địa, chia sẻ và nhân rộng các thực hành doanh nghiệp bền vững, tham gia vào quá trình vận động chính sách và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Chính thức khởi động Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam
Đại diện 3 bên: Tập đoàn TH, IUCN và ISPONRE tại buổi khởi động Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E).

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Điều phối Phát triển Bền vững của Tập đoàn TH, cho biết, Tập đoàn TH đã và đang xây dựng chiến lược Phát triển bền vững, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, tiên phong ứng dụng nhiều giải pháp tiêu dùng giảm bớt các tác động tiêu cực đến môi trường. Hoạt động hợp tác này sẽ đem lại cơ hội đóng góp một cách có ý nghĩa vào bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích cho cộng đồng người tiêu dùng tại Việt Nam.

“Chúng tôi rất hy vọng rằng VB4E sẽ là liên minh hỗ trợ các sáng kiến về môi trường của doanh nghiệp theo một cách thực tế và hiệu quả nhất, mà qua đó câu chuyện “phát triển bền vững” không chỉ là khẩu hiệu” – bà Hoàng Thị Thanh Thủy nói.

VB4E là liên minh dựa vào hành động và thực tế hướng đến các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và vì một hệ sinh thái khỏe manh. Điều này cũng được tái khẳng định bởi ông Dương Thanh An, Viện phó ISPONRE:

“ISPONRE coi tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước là một mục tiêu chiến lược. ISPONRE hiện đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho là cơ quan nhà nhà nước trực tiếp hỗ trợ hoạt động đầu tư doanh nghiệp thông qua chương trình MBEST (Nhóm hỗ trợ Doanh nghiệp và Môi trường của Bộ)” .

 

VB4E chào đón sự tham gia của các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, có quan tâm và cam kết bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp có thể tham gia mà không phải đóng phí thành viên. Tham gia VB4E, doanh nghiệp sẽ nâng tầm sự nghiệp bảo vệ môi trường, và tạo thành sức mạnh tập thể góp phần giải quyết những thách thức về môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cùng với lễ khởi động VB4E là Hội thảo “Cơ hội mới huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam”. Hội thảo giới thiệu về các “Biện pháp bảo tồn khu vực hiệu quả khác” (OECMs) tới các bên liên quan, đồng thời thảo luận hỗ trợ OECM như là cơ hội mới thúc đẩy sự tham của doanh nghiệp và ghi nhận những nỗ lực của họ trong công bảo tồn đa dạng sinh học.

Trên thế giới, các OECM là một cơ hội để công nhận và đóng góp cho việc bảo tồn tính đa dạng sinh học bên ngoài các khu bảo vệ. OECM có thể bao gồm nhiều loại hình quản trị khác nhau và có thể được quản lý bởi người bản địa, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và Chính phủ, hoặc có thể được quản lý bởi nhiều bên.

IUCN đang xây dựng các hướng dẫn để công nhận và báo cáo các OECM; dự thảo phương pháp luận để xác định các OECM. Bộ TN&MT là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học trên cả nước, trong đó bao gồm các khu vực OECM bên ngoài hệ thống khu bảo tồn. Trong thời gian tới, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thông qua, và Luật Đa dạng sinh học cũng đang có kế hoạch sửa đổi, đây là các cơ hội để định dạng OECM trong luật.

Nếu như được công nhận chính thức trong Luật, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các nhóm nông dân, các ban quản lý rừng, chính quyền các tỉnh và các cá nhân/tổ chức đang quản lý các quỹ đất rộng lớn với các giá trị đa dạng sinh học sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định các OECM tiềm năng này.

Tiếp cận này sẽ không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết bảo tồn với cộng đồng quốc tế mà còn cho phép bảo vệ thêm những sinh cảnh có tính đa dạng sinh học cao nhất nhưng lại đang bị đe dọa như các vùng núi đá vôi bị cô lập, các vùng đồng cỏ ngập nước theo mùa, các bãi bùn ven biển vốn đang có ít đại diện trong hệ thống khu bảo vệ chính thức hiện thời.

Bên cạnh đó, các OECM cũng đem lại cơ hội công nhận sự đóng góp cho bảo tồn đa dạng sinh học của doanh nghiệp, cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý chính vùng đất mà họ đang được trao quyền sử dụng.

Nguyễn Tuân

 
List comment