Cà Mau phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 – 2020  tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Cà Mau xác định rõ phải thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn mới, tỉnh Cà Mau tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác lập quy hoạch, tập trung lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật nhất là quy hoạch thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn. Đảm bảo quy hoạch đi trước một bước để nâng cao năng lực dự báo, đáp ứng yêu cầu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khuýen khích xây dựng các công trình bằng vật liệu tại chỗ, áp dụng công nghệ cao, kết hợp với chất phụ gia để tăng độ bền cho công trình.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn và phân vùng rủi ro thiên tai, xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai.

Cà Mau phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu
Cà Mau phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại một số khu vực bờ biển, bờ sông, đặc biệt thực hiện nghiên cứu đánh giá sụt lún đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, U Minh và đề xuất các giải pháp khác phục.

 

Tăng cường triển khai các hoạt động khoa học công nghệ thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực, vùng. Nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khoẻ từ cấp tỉnh đến cấp xã để từng bước đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, các bệnh mới có thể phát sinh do tác động của biến đổi khí hậu gây ra.

Tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, khu dân cư góp phần ổn định sản xuất, đời sống cư dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai. Xây dựng hệ thống thuỷ lợi ngăn mặn, giữ ngọt, chống khô hạn, điều hoà khí hậu, phát triển sinh kế phục vụ từng tiểu vùng sản xuất, đầu tư, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Đánh giá tác động của biến đổi khí đến năng suất, sản lượng các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương, nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động phòng tránh dịch bệnh, tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, đảm bảo sinh kế cho người dân những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Xây dựng các mô hình cộng đồng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Khánh Chi

 
List comment