Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

 UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2020.
Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới


UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công văn số 1391/UBND-KT gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công văn nêu rõ: Đến hết năm 2019, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đã có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 20 xã, số tiêu chí bình quân đạt 10,62 tiêu chí/xã, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn từng bước được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo,…

Tuy nhiên, do là tỉnh còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới thấp nên đến thời điểm hiện tại nhiều mục tiêu chưa đạt như: một số huyện chưa có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới chiếm tỷ lệ cao (48,5%)…

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện Công văn số 01/BCSSTW-VPĐP ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và giúp đỡ các xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và thống nhất với các xã lựa chọn các tiêu chí hoàn thành trong năm 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện; vận động các tổ chức, cơ quan chung sức giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới, đồng thời tháo gỡ những khói khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở, đặc biệt là việc giúp đỡ, hướng dẫn các xã về định hướng phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Đối với các sở, ban, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cần có trách nhiệm hướng dẫn cấp huyện, xã tổ chức triển khai đánh giá tiêu chí theo quy định. Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát các mục tiêu của giai đoạn 2016 – 2020 để tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể từng nội dung xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo hướng rõ về mục tiêu, rõ việc gắn với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2020; tập trung chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo các xã được UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” xây dựng kế hoạch cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, định hướng xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào“Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, đảm bảo các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo hiệu ứng thi đua trong cả hệ thông chính trị và toàn thể nhân dân.

Chỉ đạo Ban Quản lý, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ xâydựng nông thôn mới, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện các nội dung, tiêu chí do nhân dân thực hiện như: vệ sinh môi trường, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh, dọn dẹp nơi ở, khu dân cư… để hoàn thành tiêu chí theo quy định…

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động các hội niên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy thực hiện hiệu quả, thắng lợi phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020.

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới; tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

H. Phong

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 904/QĐ-TTg công nhận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

 
 
Yên Dũng (Bắc Giang) phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM
icon

Năm 2020, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đặt ra kế hoạch phấn đấu 3 xã (Trí Yên, Hương Gián, Tiền Phong) đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện cũng nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

 
 
Ba Vì tích cực triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm”
icon

Theo kế hoạch của huyện Ba Vì, đến năm 2020 có 25-30 sản phẩm được TP công nhận là sản phẩm OCOP. Đến hết năm 2019 toàn huyện đã có 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

 
 
Thường Tín (Hà Nội) thay da, đổi thịt nhờ chương trình xây dựng NTM
icon

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 49,5 triệu/người/năm.  Trong đó, 100% các xã có điểm phục vụ bưu chính, có ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành…

 
 
Một loạt huyện, thành phố về đích nông thôn mới
icon

TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái), huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 
Gia Lâm (Hà Nội) chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
icon

Trong 5 năm 2015-2020, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện Gia Lâm quản lý tăng bình quân hàng năm 11,52% (kế hoạch 11,0-12,0%),

 
Tân Yên (Bắc Giang) đủ điều kiện xét đề nghị công nhận huyện NTM
icon

Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 20/20 xã, đạt 100% (hết năm 2019, huyện Tân Yên đã hoàn thành 100% số xã)…

 
Công nhận huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đạt chuẩn NTM
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
Xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM
icon

Sáng ngày 28/5, xã Minh Quang (Ba Vì) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội.