Thường Tín (Hà Nội) đáp ứng đủ điều kiện để trở thành huyện nông thôn mới

Ngày 21/8, UBND thành phố Hà Nội có báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 
Thường Tín (Hà Nội) đáp ứng đủ điều kiện để trở thành huyện nông thôn mới
Thường Tín đáp ứng đủ điều kiện để trở thành huyện nông thôn mới 

Theo hồ sơ trình, tính đến nay, 28/28 xã huyện Thường Tín đã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM và thông qua rà soát đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Thường Tín hằng năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối nguồn vốn và các điều kiện để thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phải gắn với hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị để nhân ra diện rộng.

 

Huyện Thường Tín sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với quy hoạch. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, trong đó, ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất. Đồng thời, phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đời sống hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Song song quan tâm đến công tác môi trường, văn hóa, xã hội, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục nâng cao đời sống nông dân. Phấn đấu thu nhập bình quân hằng năm của người dân nông thôn trên địa bàn huyện phải cao hơn tối thiểu 1,2 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hằng năm của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân ở các xã trên địa bàn huyện hằng năm giảm tối thiểu 0,5 lần so với mức quy định.

H. Anh 

Chủ đề :

thường tín

 
List comment
 
 
Năm 2020: Hà Giang phấn đấu thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ông Đỗ Tấn Sơn, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay toàn tỉnh có 38/177 xã đạt chuẩn NTM.

 
 
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 
 
Phú Yên: Đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện là Tây Hòa và Phú Hòa, cùng với 55/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

 
 
Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Nam Định đặt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.  

 
 
Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
icon

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.    

 
 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc
icon

Xây dựng NTM là một quá trình không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

 
Hà Nội lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3850/UBND-KT, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020.

 
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021
icon

UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.