Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chú trọng chất lượng và tính bền vững

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng... là những điểm đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, có 17 huyện, thị, thành phố trở lên có 88% số xã trở lên đạt chuẩn NTM, 65% số thôn, bản miền núi trở lên đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã trở lên; bình quân mỗi xã có 1 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh (từ 3-4 sao), toàn tỉnh có 5 sản phẩm được Trung ương công nhận OCOP quốc gia (5 sao).

Xây dựng NTM phải luôn đi với quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và đô thị hóa phải đảm bảo phát triển hài hòa kinh tế-xã hội-môi trường. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, ưu tiên hỗ trợ cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chú trọng chất lượng và tính bền vững
Thanh Hóa hướng đến xây dựng NTM chú trọng đến chất lượng và tính bền vững

Ngoài ra, xây dựng NTM phải gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và quan tâm vào phát triển làng nghề nông thôn.

Việc xây dựng NTM đi cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, con người, giữ gìn phong tục tập quán, văn hóa đặc trưng của các dân tộc, các địa phương. Chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, tăng cường cũng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự xã hội.

 

Phát triển các sản phẩm OCOP từ các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của mỗi địa phương, mỗi chuỗi giá trị, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới. Xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của tỉnh tại các thị trường tiềm năng trong nước và quốc tế.

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM từ việc nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi đầu mối, công trình trọng điểm của tỉnh, đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông đầu mối, các tuyến đê, hệ thống giao thông nội đồng.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết và hợp tác, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất trồng trọt có hiệu quả cao, đẩy mạnh việc chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung quy mô lớn.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo hướng chú trọng chất lượng và tính bền vững.

Trần Nghị

Chủ đề :

thanh hóa

 
List comment
 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu
icon

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN& PTNN tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

 
 
Lào Cai: Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
 
Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi và sản xuất
icon

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về thủy lợi và sản xuất trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

 
 
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thị xã Phú Mỹ về đích nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2119/QĐ-TTg công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
 
Hà Nội: Huyện Ứng Hoà đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
icon

Năm 2021, huyện Ứng Hòa cùng với 3 huyện Mê Linh, Phú Xuyên, Chương Mỹ (Hà Nội) đã trình Thủ tướng xét duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021
icon

Theo tin từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021.

 
Xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo nhất huyện Như Xuân, Thanh Hóa
icon

Diện tích đồi núi lớn, nằm xa trung tâm huyện, dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số... nhưng chính quyền và nhân dân xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang cố gắng từng ngày để sớm đưa quê hương về đích nông thôn mới.

 
Thanh Hóa: Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng nông thôn mới
icon

Năm 2021 mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa là có 3 huyện/thị, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

 
Hà Nội: OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Trì
icon

Trong năm 2021, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có 9 sản phẩm được đánh giá, phân hạng với 4 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 20 sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 - 4 sao.

 
Thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 ở Phú Thọ
icon

Năm 2021, tỉnh Phú Thọ có thêm 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt nông thôn mới nâng cao là xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.