Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới

Đây cũng là năm bản lề, tạo cơ sở, tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các giai đoạn tiếp theo.

Theo Ban chỉ đạo Các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tính đến tháng 6/2020, trong điều kiện sử dụng nguồn vốn và mục tiêu số xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn đã hoàn thành trước một năm (61/60 xã so với kế hoạch), tỉnh quyết định bổ sung thêm 2 xã: Tân Thành và Bàn Đạt, huyện Phú Bình vào kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới
Quá trình xây dựng nông thôn mới đang cải thiện bộ mặt nông thôn tại Thái Nguyên

Các huyện xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn 8 xã (Đại Từ 03 xã, Định Hoá 02 xã, Đồng Hỷ 01 xã, Võ Nhai 01 xã, Phú Lương 01 xã); Hoàn thành 08 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”; Không còn xã dưới 10 tiêu chí. Tỉnh có thêm 25 sản phẩm trở lên được đánh giá, xếp hạng từ 3-4 sao theo tiêu chí OCOP. Đây là một thành quả không nhỏ, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh.

 

Năm 2020 là năm tăng tốc của giai đoạn 2016 – 2020 tạo đà nhảy vọt cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện Chương trình là 455.910 triệu đồng, 80.000 tấn xi măng. Hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch.

Tính đến tháng 6/2020, 112/137 xã đạt tiêu chí Giao thông (82%); 133 xã đạt tiêu chí Thủy lợi (97%); 137 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 126 xã đạt tiêu chí Trường học (92%); 101 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (74%); 131 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (96%); 122 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (89%); 113 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (82%)… Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định, dần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Diệu Thu

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
icon

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

 
 
Hội Phụ nữ Bắc Kạn: vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
icon

Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Ba Bể đã hoạt động rất hiệu quả, cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 
 
Bắc Kạn: Phấn đấu đạt mục tiêu toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Mục tiêu được xây dựng cho đến hết năm 2020. Ngoài ra, tỉnh cũng phẩn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 185 thôn đạt chuẩn.

 
 
Cao Bằng: Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn
icon

Đường giao thông nông thôn được cải thiện, việc đi lại dễ dàng hơn là một trong những kết quả dễ nhận thấy nhất trong việc thực hiện nông thôn mới tại Cao Bằng. Để đạt được điều đó, không thể không kể đến sự đóng góp của người dân.

 
 
Bắc Giang đã có 115/184 xã về đích nông thôn mới
icon

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận các xã Cương Sơn, Huyền Sơn, Tiên Nha (huyện Lục Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

 
 
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới
icon

Ngày 24/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Sóc Sơn năm 2020.

 
Thái Nguyên tiến hành lựa chọn các sản phẩm dự thi OCOP 2020
icon

Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 200 sản phẩm có điều kiện trở thành sản phẩm OCOP, các sản phẩm được lựa chọn tham gia dự thi phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định

 
Cao Bằng: Phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đến năm 2020
icon

Mục tiêu này nếu hoàn thành sẽ vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng chính phủ giao.

 
Sôi nổi xây dựng phong trào nông thôn mới tại Hòa An (Cao Bằng)
icon

Xã Đức Long – Hòa An – Cao Bằng là một trong những xã có sự phát triển rõ rệt do phát động, triển khai tốt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

 
Cao Bằng: Phấn đấu có 5-10 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh trong năm 2020
icon

Các sản phẩm sẽ được đánh giá, lựa chọn từ các sản phẩm xuất sắc nhất tại các huyện, thành phố.