Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

Theo đó, trong 162 sản phẩm đã đăng ký thì có 25 sản phẩm được xếp hạng 3 – 4 sao sau khi được Hội đồng và tổ chức đánh giá xếp hạng. Đại đa số các sản phẩm OCOP tham gia có sự đầu tư bài bản về nhãn mác, bao bì, các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm, một số đơn vị chủ động thực hiện các tiêu chuẩn cao hơn phục vụ xuất khẩu như ISO, HACCP,…Nhiều đơn vị còn đăng kí tham gia nhiều sản phẩm, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự hoàn thiện sản phẩm.

Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
HTX chè La Bằng - Đơn vị có nhiều sản phẩm được chứng nhận OCOP

Sản phẩm OCOP đạt 3 sao sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm, sản phẩm OCOP đạt 4 sao được hỗ trợ 30 triệu đồng/sản phẩm và sản phẩm OCOP đạt 5 sao sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/sản phẩm

 

Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” giai đoạn 2019 – 2025. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án OCOP của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025 là hơn 700 tỷ đồng.

Mục tiêu OCOP Thái Nguyên là phát huy tiềm năng sáng tạo của người dân khu vực nông thôn trong tổ chức sản xuất, giúp tăng cường các hoạt động liên kết sản xuất - tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản cũng như các sản phẩm từ vùng nông thôn. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới, CNH-HĐH Nông nghiệp - Nông thôn.

Diệu Thu

Chủ đề :

thái nguyên

 
List comment
 
 
Hội Phụ nữ Bắc Kạn: vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
icon

Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Ba Bể đã hoạt động rất hiệu quả, cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 
 
Bắc Kạn: Phấn đấu đạt mục tiêu toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Mục tiêu được xây dựng cho đến hết năm 2020. Ngoài ra, tỉnh cũng phẩn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 185 thôn đạt chuẩn.

 
 
Cao Bằng: Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn
icon

Đường giao thông nông thôn được cải thiện, việc đi lại dễ dàng hơn là một trong những kết quả dễ nhận thấy nhất trong việc thực hiện nông thôn mới tại Cao Bằng. Để đạt được điều đó, không thể không kể đến sự đóng góp của người dân.

 
 
Bắc Giang đã có 115/184 xã về đích nông thôn mới
icon

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận các xã Cương Sơn, Huyền Sơn, Tiên Nha (huyện Lục Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

 
 
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới
icon

Ngày 24/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Sóc Sơn năm 2020.

 
 
Thái Nguyên tiến hành lựa chọn các sản phẩm dự thi OCOP 2020
icon

Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 200 sản phẩm có điều kiện trở thành sản phẩm OCOP, các sản phẩm được lựa chọn tham gia dự thi phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định

 
Cao Bằng: Phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đến năm 2020
icon

Mục tiêu này nếu hoàn thành sẽ vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng chính phủ giao.

 
Sôi nổi xây dựng phong trào nông thôn mới tại Hòa An (Cao Bằng)
icon

Xã Đức Long – Hòa An – Cao Bằng là một trong những xã có sự phát triển rõ rệt do phát động, triển khai tốt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

 
Cao Bằng: Phấn đấu có 5-10 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh trong năm 2020
icon

Các sản phẩm sẽ được đánh giá, lựa chọn từ các sản phẩm xuất sắc nhất tại các huyện, thành phố.

 
Hà Nội huy động hơn 55.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
icon

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2020 của Hà Nội là 56.512,8 tỷ đồng.