Xã Tân Trào phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Tuyên Quang

Đến nay cả xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, trên 90% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.  

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn trên 3%, hộ khá – giàu chiếm hơn 30%. Đặc biệt, từ khi về đich NTM, người dân ở  xã Tân Trào đã ý thức hơn trong việc đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp. Đây cũng là cơ sở vững chắc để Tân Trào đặt quyết tâm trở thành xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao trong những năm tới.Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Tân Trào là một trong xã đầu tiên về đích NTM trong toàn tỉnh, sau nhiều cố gắng, đến nay cả xã không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát; trên 97% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; trên 90% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

Theo đó, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, việc phát triển nông nghiệp, trong đó đã phát huy thế mạnh cây chè- cây chủ lực của địa phương góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào ở Tân Trào.

Theo đó, địa phương cũng chủ trương mở rộng sản xuất quy mô lớn, khuyến khích thành lập các HTX. Nhiều HTX với mô hình sản xuất chè, nông lâm sản ra đời đã tạo công ăn việc làm,  mang lại thu nhập ổn định cho người dân, giảm hộ nghèo…, đưa kinh tế của xã từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Tân Trào đã khôi phục được Làng Văn hóa Tân Lập làm du lịch homestay và đang nỗ lực triển khai du lịch trải nghiệm ở làng chè Vĩnh Tân, hồ Nà Nưa, rừng nguyên sinh Đồng Man - Lũng Tẩu. Đây được xem là cơ hội để Tân Trào phát triển du lịch, giúp người dân trong xã phát triển kinh tế tốt hơn.

Từ những kết quả đạt được, để duy trì tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng xã NTM một cách bền vững, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu, Tân Trào đang triển khai hàng loạt các đề án, dự án: Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng cây ăn quả quy mô hàng hóa; phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa…

Hy vọng với quyết tâm và cố gắng không ngừng, Tân Trào sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Từ một tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã, đến nay, Tuyên Quang đã có 30 xã đạt chuẩn, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã.

 

Trong giai đoạn tới, tỉnh Tuyên Quang cũng tập trung thực hiện các vấn đề cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; xây dựng miền quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời địa phương cũng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách nhằm  bảo tồn, phát triển song hành giữa văn hóa, nét đẹp văn hóa của người dân trong quá trình phát triển xây dựng  nông thôn mới đồng thời tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để phục vụ nhân dân.

Theo đó tỉnh Tuyên Quang cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới;.

Ngoài ra, Tuyên Quang cũng xác định mục tiêu 57% số xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã dưới 10 tiêu chí.

Đặc biệt, tỉnh cũng quyết tâm tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 Tỉnh Tuyên Quang duy trì 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới… Theo đó, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. 

H. Phong 

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Công nhận thành phố Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đời sống của người dân được nâng lên. 

 
 
Làng quê Hải Dương 'thay da, đổi thịt' sau triển khai xây dựng nông thôn mới
icon

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được tỉnh Hải Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhằm phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

 
 
Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
icon

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới thì việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường rất khó đạt chuẩn, nhất là việc đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và đảm bảo an ninh nguồn nước…

 
 
Huyện Lục Ngạn: Nỗ lực về đích nông thôn mới trước thời hạn
icon

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đổi mới  trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chuyển biến rõ nét.

 
 
Hưng Yên: phấn đấu 30% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau 5 năm tiếp tục xây dựng NTM, tỉnh Hưng yên đã thu được nhiều thành quả quan trọng

 
 
Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024
icon

Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 
Thái Nguyên: Làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
icon

Đánh giá cao tác động của việc thông tin, tuyên truyền trong việc xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả.

 
Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới
icon

Đây cũng là năm bản lề, tạo cơ sở, tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các giai đoạn tiếp theo.

 
Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
icon

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

 
Hội Phụ nữ Bắc Kạn: vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
icon

Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Ba Bể đã hoạt động rất hiệu quả, cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương