Phát triển HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp CNC, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; khuyến khích thành viên các HTX hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn

Theo đánh giá, kết quả thực hiện phát triển KTTT đã đạt được một số chỉ tiêu đề ra. Nhiều HTX đã nỗ lực vươn lên, đổi mới về nội dung hoạt động và tổ chức; sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề.

Triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; liên kết, tham gia chuỗi giá trị ở các HTX được tăng cường. Một số chính sách đối với khu vực KTTT được triển khai hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả.

Do vậy, KTTT đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò đối với kinh tế hộ và kinh tế của tỉnh trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phát triển HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp CNC, xây dựng nông thôn mới
HTX Thanh Yên, Điện Biên thực hiện quy hoạch sản xuất, tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thương hiệu Gạo Điện Biên

Tính đến 30/6/2020, tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh có 231 HTX(3) với 10.065 thành viên, tổng số vốn điều lệ 554.189 triệu đồng; trong số 171 HTX đang hoạt động: có 62 HTX khá, giỏi (chiếm 36,3%), 93 HTX trung bình (chiếm 54,3%) và 16 HTX yếu kém (chiếm 9,4%).

Các HTX đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu kinh tế của thành viên; Đồng thời tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở địa phương như tạo việc làm và thu nhập cho các đối tượng xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện các điều kiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

Các HTX còn góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở, thay đổi diện mạo kinh tế địa phương theo hướng tích cực, ngày càng phát triển.

Một số HTX đã năng động mở thêm một số ngành nghề mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho thành viên. Điển hình là HTX Đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh, HTX sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam Bình, HTX vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP Điện Biên Phủ...

 

Năm 2019, các HTX đang hoạt động có doanh thu bình quân ước đạt 1.685 triệu đồng (tăng 3,1% so với năm 2018); lợi nhuận bình quân ước đạt 145 triệu đồng (tăng 4,4% so với năm 2018); thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên khoảng 3,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,5% so với năm 2018); nộp ngân sách ước đạt 3.943 triệu đồng (tăng 8,7% so với năm 2018).

6 tháng đầu năm 2020 doanh thu bình quân của 1 HTX ước đạt 665 triệu đồng (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019) do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận bình quân của 1 HTX ước đạt 52 triệu đồng (giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019), thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên ước đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng (giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019).

Bên cạnh đó, người lao động được đào tạo theo hướng lấy thực hành là chính, có kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề làm việc trong các thành viên hợp tác xã, thực hiện các Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã xác nhận, khẳng định vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Liên minh HTX tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX của tỉnh Điện Biên đã có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên minh HTX tỉnh. Ông cũng lưu ý, tới đây, Liên minh HTX tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong các tầng lớp nhân dân; quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng ở Trung ương và địa phương để làm tốt vai trò trách nhiệm trong phát triển kinh tế tập thể; tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp để củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tiêu chí số 13 xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao.

Để phát triển mạnh hơn về chất, các HTX cần tham gia xây dựng các mô hình điểm về HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động có hiệu quả làm cơ sở nhân rộng và thu hút người lao động gia nhập HTX. Khuyến khích các hộ nông dân, các trang trại, các thành phần kinh tế tham gia liên kết, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, HTX để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát huy vai trò là cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường.

N.K

Chủ đề :

điện biên

 
List comment
 
 
Liên minh hợp tác xã Yên Bái với công tác xây dựng nông thôn mới
icon

Giai đoạn 2018 – 2020, Kinh tế tập thể, HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, phát triển giúp nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi căn bản đời sống và bộ mặt nông thôn; là “đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới.

 
 
Liên minh HTX TP Hà Nội thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại các huyện, xã
icon

Năm 2020, Liên minh HTX Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Phòng kinh tế chính các huyện, thị xã lựa chọn HTX để triển khai thực hiện tư vấn, hướng dẫn củng cố HTX gắn với xây dựng NTM và NTM  nâng cao của các xã.

 
 
HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang
icon

Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới.

 
 
Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng các HTX thành viên xây dựng NTM
icon

Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chánh Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, trong nhiệm kỳ qua, KTTT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

 
 
Quảng Bình: Tham gia HTX nuôi ong, nhiều hộ dân thoát nghèo
icon

Hợp tác xã (HTX) nuôi ong lấy mật Quyết Thắng (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được thành lập từ các hộ nuôi ong tự phát và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm Mật ong Tuyên Hóa, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

 
 
HTX Đại Hiệp: Góp phần đưa xã Đại Hiệp về đích NTM đầu tiên ở huyện Đại Lộc
icon

HTX đã tập trung đầu tư hoàn thành một số công trình, góp phần cùng với địa phương hoàn thành 19 tiêu chí, là xã đầu tiên của huyện Đại Lộc về đích Nông thôn mới (NTM).

 
HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa đi đầu trong liên kết sản xuất thực phẩm an toàn
icon

HTX nông nghiệp Ái Nghĩa bao tiêu 100% sản phẩm cho thành viên, tránh tư thương ép giá, quy hoạch vùng sản xuất gạo an toàn, tổ chức liên kết sản xuất với các HTX để thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng trăm tấn lúa cho người nông dân

 
Nữ giám đốc HTX chế biến thủy hải sản và thương hiệu nước mắm đạt tiêu chuẩn 3 sao
icon

Doanh thu mỗi năm khoảng trên 20 tỷ đồng, của HTX Chiến Thắng tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.

 
HTX Gà đồi Phú Khê tiên phong nuôi gà sinh học, bao tiêu sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới
icon

Nhờ sự chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất, HTX Gà đồi Phú Khê đã thu được hiệu quả kinh tế nhất định, góp phần làm chuyển biến bộ mặt nông thôn mới tại Phú Khê nói riêng và huyện Cẩm Khê nói chung.

 
Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2021
icon

Đây là thông tin được Chủ tịch huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc với đoàn báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào ngày 27/11.