Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Ngày 15/12/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2016 - 2021.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động nhân dân ủng hộ nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển các mô hình tự quản trong cộng đồng; nhân rộng các mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.

Thông qua cuộc vận động, MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng các công trình an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là ở địa bàn nông thôn.

Đến hết tháng 11/2021, cả nước có 5.392 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 211 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới; 4 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động  quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 32.000 tỷ đồng và giúp xây dựng, sửa chữa 228.221 nhà "Đại đoàn kết"... 

Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”
Phong trào xây dựng Nông thôn mới đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, sau 5 năm triển khai cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được 63 tỷ đồng; toàn tỉnh có 16.463 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 992 loại mô hình khác nhau thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự...

 

“Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Từ đó, tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh”, ông Giàng Seo Vần cho hay.

Theo bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục hướng dẫn việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Một số tỉnh có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, huy động các nguồn lực, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Tiêu biểu, Mặt trận các cấp tỉnh Gia Lai đã vận động nhân dân ủng hộ 3,1 tỷ đồng, hiến 48.149 m2 đất và 58.971 ngày công lao động, trị giá trên 8,8 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 87/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 95 thôn, làng được công nhận thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Lâm Hà, Cát Tiên và 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Dự kiến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 104/111 xã ( 93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: “Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, minh chứng rõ nét qua kết quả trong thực tế, nhất là tạo bước ngoặt lớn thay đổi nông thôn nước ta. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động, giám sát, phản biện xã hội về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, phù hợp với giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò chủ thể của người dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép các nội dung của cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

Hiền Anh

Chủ đề :

MTTQ

 
List comment
 
 
Đắk Lắk: Huyện nghèo Ea Súp có xã nông thôn mới đầu tiên
icon

Với những kết quả đạt được trong chặng đường 10 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới, đến năm 2021, xã Ea Bung đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

 
 
Huyện ven biển Nghệ An nỗ lực về đích nông thôn mới vào năm 2022
icon

Để đạt mục tiêu trở thành huyện Nông thôn mới (NTM) vào năm 2022, các xã ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang nỗ lực vượt khó, tạo sự đồng thuận của toàn dân, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

 
 
Hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh dịch Covid-19
icon

Trong năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 
 
Quảng Nam: Tọa đàm nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
icon

Tọa đàm nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình và khẳng định vai trò, sự tham gia của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

 
 
Đắk Lắk: Phấn đấu đến 2025 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
icon

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025 có 103/184 số xã đạt chuẩn nông thôn mới với ít nhất 31 xã nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 3/15 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Đắk Nông: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh ủy Đắk Nông đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên 95% số hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo 100% trục đường liên xã được cứng hóa...

 
Quảng Nam: Công nhận 74 nội dung đạt giải cuộc thi NTM kiểu mẫu
icon

Ban Tổ chức Cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu và Vườn-Tường-Đường đẹp vừa công bố quyết định công nhận các nội dung đạt giải Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021.

 
Nghệ An xét công nhận Thị xã Hoàng Mai đạt chuẩn NTM năm 2020
icon

Với 100 số phiếu đồng ý, Thị xã Hoàng Mai đã được Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Nghệ An đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Bước tiến dài sau 5 năm xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông
icon

Trong 5 năm qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng hiện tại tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc.  

 
Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Sáng nay (26/11), huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên (1841 – 2021) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM.