Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng các HTX thành viên xây dựng NTM

Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chánh Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, trong nhiệm kỳ qua, KTTT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động.
Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng các HTX thành viên xây dựng NTM
Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng bà con xây dựng NTM

Các HTX cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội. Ngày càng có nhiều mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương, góp phần khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, phù hợp yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Điều này góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Theo Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, xu hướng tham gia vào HTX của các hộ ở các địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng thay đổi, tư duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển. Từ đó, các HTX đều tham gia, đóng góp hầu hết vào các tiêu chí trong xây dựng NTM tại địa bàn nơi HTX “đóng quân”.

Cụ thể, đến hết năm 2020, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 58 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện Tân Yên dự kiến sẽ công bố huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Huyện Yên Dũng xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành huyện nông thôn mới. Các huyện Việt Yên, Lạng Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các xã.

Từ nay đến hết năm, các huyện, thành phố ở tỉnh chỉ đạo các xã khẩn trương khởi công 298 hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới còn lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và quyết toán công trình để giải ngân nguồn vốn, đảm bảo đến hết 30/9/2020 giải ngân tối thiểu 60% nguồn vốn.

Tổng nguồn vốn tỉnh Bắc Giang dự kiến huy động đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn khoảng trên 947 tỷ đồng. Trong số này, tỉnh đã phân bổ trên 4,7 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện 19 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ để 12 nông sản xác lập quyền sở hữu công nghiệp, có tem nhãn, bao bì sản phẩm truy xuất nguồn gốc.

Đến nay, có 2 dự án phát triển sản xuất hoàn thành, 10 dự án đang thực hiện, 7 dự án thực hiện trong vụ Đông (ở các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang); có 3 nông sản đã hoàn thành, 9 sản phẩm đang thực hiện.

Thực hiện tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới, năm 2020 các địa phương ở tỉnh Bắc Giang dự kiến làm 106 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa trên 17 km kênh mương nội đồng, xây dựng 132 công trình nhà văn hóa xã, thôn; 43 công trình thể thao xã, thôn; 85 điểm thu gom rác thải; 63 nghĩa trang nhân dân thôn, 217 phòng học các cấp...

 

Trước những kết quả đã đạt được, về mục tiêu chung nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: Phát triển KTTT, HTX theo hướng bền vững, khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT.

Cụ thể, Liên minh HTX Bắc Giang sẽ tiếp tục đưa hoạt động của các HTX ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị cơ bản của HTX và quy định của pháp luật. Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 Về mục tiêu phát triển KTTT, HTX, hàng năm có ít nhất 50 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, địa bàn; tăng số THT mới từ 8-10% hoạt động và đăng ký hoạt động theo quy định. Củng cố hoạt động của các Liên hiệp HTX hiện có; phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX trên các lĩnh vực.

Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá trở lên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%.

Phấn đấu hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3-5 mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi liên kết. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

100% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu, mỗi năm kết nạp từ 30 đơn vị thành viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Mỗi năm ít nhất có 20 lượt HTX được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, thị trường; tổ chức cho 50 - 80 lượt HTX được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu khoảng 250 lượt dự án được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh nâng vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 30 tỷ đồng. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hai năm một lần.

Ngoài ra, theo Chánh văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, Liên minh HTX tỉnh cũng đặt ra mục tiêu, trong 5 năm tới sẽ phấn đấu thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm an toàn của các HTX trên địa bàn tỉnh và kết nối sản phẩm của các HTX tỉnh bạn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX, thành viên. Từ đó, đồng hành cũng người dân, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào quá trình xây dựng NTM trong giai đoạn tới.

Hải Phong

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Quảng Bình: Tham gia HTX nuôi ong, nhiều hộ dân thoát nghèo
icon

Hợp tác xã (HTX) nuôi ong lấy mật Quyết Thắng (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được thành lập từ các hộ nuôi ong tự phát và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm Mật ong Tuyên Hóa, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

 
 
HTX Đại Hiệp: Góp phần đưa xã Đại Hiệp về đích NTM đầu tiên ở huyện Đại Lộc
icon

HTX đã tập trung đầu tư hoàn thành một số công trình, góp phần cùng với địa phương hoàn thành 19 tiêu chí, là xã đầu tiên của huyện Đại Lộc về đích Nông thôn mới (NTM).

 
 
HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa đi đầu trong liên kết sản xuất thực phẩm an toàn
icon

HTX nông nghiệp Ái Nghĩa bao tiêu 100% sản phẩm cho thành viên, tránh tư thương ép giá, quy hoạch vùng sản xuất gạo an toàn, tổ chức liên kết sản xuất với các HTX để thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng trăm tấn lúa cho người nông dân

 
 
Nữ giám đốc HTX chế biến thủy hải sản và thương hiệu nước mắm đạt tiêu chuẩn 3 sao
icon

Doanh thu mỗi năm khoảng trên 20 tỷ đồng, của HTX Chiến Thắng tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.

 
 
HTX Gà đồi Phú Khê tiên phong nuôi gà sinh học, bao tiêu sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới
icon

Nhờ sự chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất, HTX Gà đồi Phú Khê đã thu được hiệu quả kinh tế nhất định, góp phần làm chuyển biến bộ mặt nông thôn mới tại Phú Khê nói riêng và huyện Cẩm Khê nói chung.

 
 
Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2021
icon

Đây là thông tin được Chủ tịch huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc với đoàn báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào ngày 27/11.

 
Chị em phụ nữ góp công, góp sức xây dựng miền quê đáng sống
icon

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên phạm vi cả nước trong 10 năm qua (giai đoạn 2010 - 2020) phụ nữ đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

 
Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) về đích nông thôn mới
icon

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa  ký quyết định công nhận huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
Liên minh HTX Lâm Đồng thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới
icon

Trong những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), thể hiện trong việc hỗ trợ các HTX phát triển tốt, tạo việc làm, tìm đầu ra ổn định

 
Liên minh HTX Đắk Nông thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm HTX nông nghiệp
icon

Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã Đắk Nông khẳng định được vai trò quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhiều HTX đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động