Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày 06/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường ký công văn số 5833/UBND-NL về việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ gắn với các chương trình, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch được giao theo ngành, lĩnh vực, địa phương; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/1/2021 của UBND tỉnh đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã phấn đấu về đích năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Sau khi Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chí, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, tổng kết chương trình theo quy định; hướng dẫn xã rà soát, lựa chọn các nội dung, mục tiêu để xây dựng kế hoạch năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phân công giúp đỡ xã theo quy định tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh.

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch xây dựng nông thôn mới
Một hộ dân tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đăng ký từ đầu năm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND xã, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục công trình đã giao theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh để đưa vào sử dụng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, danh mục nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được giao theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nguồn vốn không để kết dư nguồn kinh phí phải hoàn trả về Trung ương, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Sau khi có quy định của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai theo đúng quy định.

Đối với việc triển khai kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, hiện nay, do Trung ương chưa ban hành quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2020 để xây dựng kế hoạch cho năm 2022, với các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện duy trì các xã đã hoàn thành nông thôn mới; số xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2022; bình quân tiêu chí/xã theo cấp huyện (bình quân mỗi huyện, thị xã dự kiến tăng từ 1-1,5 tiêu chí/xã); số xã hoàn thành đạt chuẩn từng tiêu chí (mỗi xã hoàn thành bao nhiêu tiêu chí trong năm)…

Đối với các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí, xác định cụ thể số xã hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí trong năm; dự kiến các nội dung hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hiền Anh

Chủ đề :

lào cai

 
List comment
 
 
Xây dựng nông thôn mới từ các phong trào sản xuất
icon

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc nâng cao thu nhập cho người dân vẫn luôn là tiêu chí quan trọng nhất. Để đạt được tiêu chí này, nhiều địa phương đã khéo léo lồng ghép tiêu chí này với các phong trào thi đua sản xuất.

 
 
Hà Giang: Huyện Bắc Mê phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bắc Mê (Hà Giang) có 3/11 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này đến từ sự nỗ lực chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong suốt thời gian qua.  

 
 
Dấu ấn nông thôn mới tại huyện Kiến Xương, Thái Bình
icon

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

 
 
Cần sớm đưa du lịch nông thôn vào chương trình xây dựng nông thôn mới
icon

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Vì thế, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn.

 
 
Hà Nội: Mê Linh đủ điều kiện trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2021
icon

Huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ và được 2 đoàn khảo sát đánh giá đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
 
Hà Nội: Huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Hết năm 2020, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Hà Nội: Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động trong xây dựng nông thôn mới
icon

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV đã xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 
Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng nỗ lực xây dựng nông thôn mới
icon

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã có 4 xã (Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành, Định Hiệp) được UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Lạng Sơn: Huyện Tràng Định hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao
icon

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tiếp tục bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

 
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu
icon

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN& PTNN tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.