Lạng Sơn phấn đấu cuối năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng nông thôn mới, phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là các xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; Bằng Mạc, huyện Chi Lăng; Đình Lập, huyện Đình Lập và Tân Văn, huyện Bình Gia. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng NTM nói chung, trong đó có xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như nguồn vốn chương trình xây dựng NTM phân bổ chậm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay góp sức của Nhân dân, tính đến hết tháng 9/2021, bình quân mỗi xã điểm xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh đạt 11/14 tiêu chí, tăng 0,2 tiêu chí so với đầu năm (số tiêu chí tăng không nhiều so với thời điểm đầu năm do điều chỉnh một số chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí trường học và y tế); 2 xã phấn đấu đạt chuẩn ngoài kế hoạch đạt trung bình 8,5/14 tiêu chí.

Chính vì vậy, thời điểm này, các xã đang không ngừng nỗ lực, cố gắng để quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình là một ví dụ.

Lạng Sơn phấn đấu cuối năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao
Người dân tăng gia sản xuất để sớm về đích nông thôn mới nâng cao.

Bà Hoàng Thị Hạnh, cán bộ phụ trách NTM xã Hữu Khánh cho biết: Tính đến hết tháng 9/2021, xã đạt 11/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 2 tiêu chí so với thời điểm đầu năm 2021. Trong số các tiêu chí chưa đạt có 2 chỉ tiêu khó đó là sân thể thao xã (không đủ mặt bằng) và tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (hiện còn thiếu 20% số hộ tham gia bảo hiểm y tế).

 

Để thực hiện chỉ tiêu về sân thể thao, xã Hữu Khánh đã chủ động tuyên truyền, vận động để lựa chọn mặt bằng phù hợp, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa (hiện nay, xã đã huy động được 40 triệu đồng) để mở rộng diện tích sân thêm 400 m2. Từ đó cộng thêm nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước sẽ thực hiện việc san lấp, hoàn thiện sân thể thao đảm bảo quy định của tiêu chí. Đối với chỉ tiêu liên quan đến bảo hiểm y tế, hiện nay, cán bộ văn hóa xã, tổ chức, đoàn thể đang phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm… Qua đó, phấn đấu năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Nói về tiến độ thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, ông Hồ Tiến Thiệu- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 8 tháng đầu năm 2021 đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động sản xuất và thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh; một số công trình, dự án, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn bị trì hoãn cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Vì thế, mức độ đạt tiêu chí của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm, tính bền vững chưa cao…. Trước thực tế đó, ông Hồ Tiến Thiệu đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm triển khai xây dựng NTM theo kế hoạch và phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Lai Châu: Vượt khó xây dựng nông thôn mới ở xã Nậm Manh
icon

Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực trên chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM.