Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã của huyện Thạch Thất và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 21/8, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 238/BC-UBND, về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo báo cáo, huyện Thạch Thất có 22 xã và 1 thị trấn. Số xã xây dựng nông thôn mới của huyện là 21 xã. Sau nhiều nỗ lực, đến nay, toàn huyện có 21/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Ảnh minh họa

Trong đó, năm 2013 có 6 xã (Đại Đồng, Hương Ngải, Dị Nậu, Phùng Xá, Hạ Bằng, Bình Yên), năm 2014 có 4 xã (Tân Xã, Cần Kiệm, Thạch Xá, Đồng Trúc), năm 2015 có 3 xã (Tiến Xuân, Yên Bình, Canh Nậu), năm 2016 có 2 xã (Yên Trung, Cẩm Yên), năm 2017 có 6 xã (Lại Thượng, Phú Kim, Kim Quan, Bình Phú, Hữu Bằng, Chàng Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, song song công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền, huyện Thạch Thất vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, duy trì đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tiếp tục duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung.

Trong phát triển kinh tế, huyện tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, xử lý rác thải, các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Trung ương và thành phố để tháo gỡ khó khăn, động viên khuyến khích các doanh nghiệp, hộ sản xuất đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các nhóm sản phẩm làng nghề truyền thống, có thế mạnh, có uy tín và thương hiệu; khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, nhờ khai thác các tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống huyện đã chủ trương phát triển thương mại dịch vụ du lịch.

 

Theo đó, huyện khuyến khích phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, chợ đầu mối nông sản, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ dân sinh hiện có và khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại dịch vụ trong các khu đô thị mới.

Song song với đó, huyện Thạch Thất cũng tiếp tục đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, con người. Quy hoạch, phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có. Tăng cường đầu tư hạ tầng cho văn hóa - xã hội và tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xã hội trong các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đáp ứng yêu cầu.

Xác định việc xây dựng nông thôn mới cần sự chung sức của cả cộng đồng, vì thế song song với việc tiếp tục tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, huyện cũng huy động tham gia đóng góp của toàn thế xã hội để phát triển giáo dục đào tạo.

Cụ thể, BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện đã khẩn trương chỉ đạo tập trung việc đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới trường, lớp công lập bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy hoạch, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện. 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tập trung phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh tại bệnh viện và các trạm y tế xã, xã hội hóa y tế, tạo điều kiện cho các phòng khám tư nhân trong đó có dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo cho hộ nghèo, cận nghèo hộ chính sách xã hội được tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh phát triển sản xuất.

Trên cơ sở thẩm tra thực hiện các tiêu chí, huyện Thạch Thất đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định.

N. Huyền 

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Phúc Thọ (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
icon

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 240/BC-UBND, về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
 
Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở Hải Dương và Đồng Tháp
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
 
Hà Nội: 8 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi về đích NTM
icon

Sau thời gian thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực.

 
 
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về đích nông thôn mới
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

 
 
Đến năm 2025: 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã nông thôn mới nâng cao và 15% xã nông thôn mới kiểu mẫu…

 
 
Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nông thôn mới
icon

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 
Thái Bình: Kết quả xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP
icon

Theo báo cáo của của UBND tỉnh Thái Bình kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

 
Yên Dũng (Bắc Giang) phấn đấu 100% các xã về đích trong năm 2020
icon

Tính đến nay, huyện Yên Dũng chỉ còn 4 xã nợ 2, 3 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Huyện đang nỗ lực hoàn thiện để về đích trong năm nay 2020.

 
Thanh Hóa: 13 xã được công nhận chuẩn NTM đợt 1 năm 2020
icon

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp Hội đồng thẩm định Nông thôn mới cấp tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020 đợt 1.

 
Hà Nội: Chỉ còn 13 xã chưa đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM
icon

Đại diện Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình NTM thành phố Hà Nội thông tin, đến nay, còn 13 xã chưa đạt với 369 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng trong NTM.