Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5.6.2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Trong đó, xã nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định, đồng thời đáp ứng 4 tiêu chí kiểu mẫu gồm: Sản xuất – thu nhập – hộ nghèo; Giáo dục – y tế - văn hóa; Môi trường; An ninh trật tự - hành chính công.

Năm 2020, huyện Văn Giang (Hưng Yên) phấn đấu có thêm từ 2 khu dân cư hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, các thôn tự rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tại các địa phương khác, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cũng diễn ra sôi nổi. Được xây dựng làm điển hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hưng Yên, khu dân cư thôn Nễ Châu (xã Hồng Nam, TP Hưng Yên) hiện nay cũng đã hoàn thành 4/4 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ở Nễ Châu nhiều nội dung tiêu chí được thôn hoàn thành với chất lượng tốt như: 100% đường giao thông thôn, xóm được cứng hoá, bê tông hóa; tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng đạt 100%; thu nhập bình quân trong thôn đạt hơn 54 triệu đồng/người/năm.

Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thành phố Hưng Yên hiện cũng đang xây dựng kế hoạch để thẩm định, xét công nhận các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên, đồng thời tiếp tục đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể để các xã xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

 

Trong đó, thành phố tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn từng khu dân cư, từng hộ gia đình thực hiện các tiêu chí, nội dung cụ thể trong phát triển y tế, văn hoá, xã hội, môi trường, giữ vững an ninh trật tự trong khu dân cư. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn; tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng; tạo được sự đồng thuận của nhân dân. 

Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn như: Một số thôn cơ sở hạ tầng còn hạn chế; thu nhập của người dân nông thôn chưa thực sự ổn định; cảnh quan môi trường chưa bảo đảm...

Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, thường xuyên hơn nữa của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là từ mỗi người dân, mỗi gia đình trong các khu dân cư. Bởi không chỉ là việc hoàn thành đủ các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đích đến của chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng chính là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, để mỗi làng quê của tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Hưng Yên cho biết: “Để bảo đảm tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các huyện; cần đẩy nhanh tiến độ và có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, còn thiếu như: Tiêu chí quy hoạch vùng huyện; xây dựng bến xe; rà soát và có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế; chỉnh trang, bổ sung đầy đủ các trang, thiết bị đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Cùng với đó phát động các phong trào, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ, xóm; khắc phục tình trạng vứt, đổ rác không đúng nơi quy định; dọn dẹp cây cỏ dại, rác thải, phế liệu ở hai bên hành lang các tuyến đường giao thông; tăng cường trồng cây xanh, trồng đa dạng các loại hoa ở hai bên hành lang dọc các trục đường giao thông, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
 
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc
icon

Xây dựng NTM là một quá trình không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

 
 
Hà Nội lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3850/UBND-KT, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020.

 
 
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021
icon

UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
 
Quy định điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
 
Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
icon

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã của huyện Thạch Thất và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Phúc Thọ (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
icon

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 240/BC-UBND, về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở Hải Dương và Đồng Tháp
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
Hà Nội: 8 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi về đích NTM
icon

Sau thời gian thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực.

 
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về đích nông thôn mới
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.