Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.    

Theo số liệu báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, tính đến nay toàn tỉnh đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. 4 huyện, thành phố đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM là huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào và TP.Hưng Yên.

Năm 2020 được tỉnh Hưng Yên xác định là năm có dấu mốc quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới, Hưng Yên đặt ra mục tiêu có thêm 20 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 5 xã cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 khu dân cư hoàn thành nội dung các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, nâng cao hơn nữa mức đạt chuẩn các tiêu chí của 100% các xã nông thôn mới trong tỉnh.

Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
Thành quả của nông thôn mới tại Hưng Yên
 

Ông Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hưng Yên cho biết, cùng với huyện Khoái Châu, các huyện Yên Mỹ, Kim Động, Phù Cừ cũng đã cơ bản hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM và đang tích cực thực hiện các bước để đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 2 huyện còn lại là Tiên Lữ và Ân Thi cũng đang tích cực triển khai hoàn thiện thực hiện các tiêu chí huyện NTM, bảo đảm đúng mục tiêu đề ra.

Theo đó, ngoài mục tiêu trở thành huyện NTM, tỉnh đang đặt ra mục tiêu có thêm 20 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 5 xã cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 khu dân cư hoàn thành nội dung các tiêu chí về khu dân cư NTM kiểu mẫu; duy trì, nâng cao hơn nữa mức đạt chuẩn các tiêu chí của 100% các xã NTM trong tỉnh.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
 
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc
icon

Xây dựng NTM là một quá trình không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

 
 
Hà Nội lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3850/UBND-KT, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020.

 
 
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021
icon

UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
 
Quy định điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
icon

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã của huyện Thạch Thất và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Phúc Thọ (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
icon

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 240/BC-UBND, về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở Hải Dương và Đồng Tháp
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
Hà Nội: 8 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi về đích NTM
icon

Sau thời gian thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực.