Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Theo đó, tính đến hết tháng 7, toàn thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Dự kiến, hết năm 2020, có thêm 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, đến nay có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Dự kiến, đến hết năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nhìn chung, đời sống nông dân trên địa bàn thành phố không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 88,3%. Có 100% xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

 

Về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM: Quy hoạch có 100% số xã đạt tiêu chí; giao thông có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; thủy lợi có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; điện có 100% số xã đạt tiêu chí; trường học có 361/382 xã đạt và cơ bản đạt, còn 21 xã chưa đạt; cơ sở vật chất văn hóa có 371/382 xã đạt và cơ bản đạt; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 365 xã đạt và cơ bản đạt; thông tin và truyền thông có 100% xã đạt tiêu chí; nhà ở dân cư có 100% số xã đạt và cơ bản đạt; thu nhập có 369/382 xã đạt và cơ bản đạt; hộ nghèo có 377/382 xã đạt và cơ bản đạt; lao động có việc làm có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; tổ chức sản xuất có 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí; giáo dục và đào tạo có 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí; văn hóa có 372/382 xã đạt và cơ bản đạt; môi trường và ATTP có 380/382 xã đạt và cơ bản đạt; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; quốc phòng và an ninh có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt.

Báo cáo cũng đề ra, đến hết năm 2021, toàn thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM, có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

P.V

Chủ đề :

hà nội

 
List comment
 
 
Phú Yên: Đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện là Tây Hòa và Phú Hòa, cùng với 55/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

 
 
Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Nam Định đặt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.  

 
 
Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
icon

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.    

 
 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
 
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc
icon

Xây dựng NTM là một quá trình không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

 
Hà Nội lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3850/UBND-KT, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020.

 
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021
icon

UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
Quy định điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
icon

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã của huyện Thạch Thất và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.