Đến năm 2025 sẽ có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xác định trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), không còn xã dưới 15 tiêu chí; các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng KT-XH thiết yếu.

Những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,36 lần so với năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xác định trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền. Trong đó tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng gắn với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo đó, các địa phương sẽ ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông ở những địa bàn khó khăn do đặc thù về điều kiện địa hình, địa chất, tạo sức bật để các địa phương khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Ngoài ra, tại các xã sẽ chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn gắn với phát triển đô thị, từng bước bắt kịp tốc độ phát triển chung của vùng, tạo kết nối đồng bộ, nhất là kết nối liên xã, liên huyện.

Ưu tiên đầu tư hình thành và phát triển hệ thống thu mua, kết nối, cung ứng nông sản hiện đại, cơ sở hạ tầng thương mại gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông trong phạm vi cả nước, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng.

 

Thứ hai, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, trong đó chú trọng khai thác lợi thế của mỗi vùng, miền. Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiêp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với áp dụng các quy trình kỹ thuật chuẩn và cấp mã vùng sản xuất.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục phát triển các sản phẩm, ngành nghề nông thôn theo mô hình mỗi xã một sản phẩm nhằm phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch NTM, cộng đồng du lịch và điểm dịch vụ du lịch NTM.

Quan tâm đến trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững; phát huy lợi thế về tài nguyên biển để phát triển nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản theo hướng hiệu quả, bền vững. Thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn, lĩnh vực chế biến nông sản và lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo nhiều việc làm. Hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản.

Thứ ba, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn “xanh - sạch - đẹp”. Thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư các khu xử lý rác tập trung quy mô liên huyện, liên tỉnh, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cấp thôn trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động và duy trì các phong trào nói không với rác thải nhựa; tái sử dụng chất thải nông nghiệp đảm bảo đúng quy định; cải tạo cảnh quan môi trường. Đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiêm nghiêm trọng.

Thứ tư, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sử và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn. Chú trọng nâng cao hiệu quả của y tế cộng đồng cấp xã và cấp huyện đảm bảo hiệu quả phòng, chống bệnh lây nhiễm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân nông thôn; chú trọng phát triển giáo dục nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn. Bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch NTM.

Thứ năm, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

P.V

Chủ đề :

nông thôn mới

 
List comment
 
 
Tổng kết thực hiện thí điểm đề án 721 bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM
icon

 Sẽ đánh giá việc tích hợp, vận dụng Đề án 712 đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung trong XDNTM ở các địa phương...  

 
 
10 xã an toàn khu ở Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh đã có 10/16 xã ATK (an toàn khu) đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Đan Phượng xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị
icon

Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với huyện Đan Phượng vào sáng 5/5.

 
 
Cả gia đình thành 'con' người khác: Lộ chuyện 'sáp nhập hộ nghèo' khó tin
icon

Khi đến nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo, nhiều người dân ở Thanh Hóa mới té ngửa khi gia đình mình không có tên trong danh sách được nhận tiền. Oái oăm thay, nhiều người lúc ấy mới biết mình bị “sáp nhập” vào hộ khác.

 
 
Ba Vì (Hà Nội) tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
icon

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau 5 năm đến nay, huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn NTM.  

 
 
Hai huyện, thị của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
icon

 Lần lượt thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã có báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, các địa phương này đều đã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.