Tổng kết thực hiện thí điểm đề án 721 bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM

 Sẽ đánh giá việc tích hợp, vận dụng Đề án 712 đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung trong XDNTM ở các địa phương...  
Tổng kết thực hiện thí điểm đề án 721 bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM
Xây dựng NTM ở Bắc Quang (Hà Giang) (ảnh minh hoạ) 

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án 712) theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án từ đó làm cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa ở các xã khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, thực hiện đánh giá kết quả khảo sát, rà soát thực trạng các mô hình bảo vệ môi trường hiện có về cấp nước sạch; mô hình xử lý chất thải rắn; mô hình xử lý chất thải chăn nuôi; mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vê ̣thực vật; mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

Đánh giá kết quả xây dựng thí điểm các mô hình cấp nước sạch; mô hình xử lý chất thải rắn; mô hình xử lý chất thải chăn nuôi; mô hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã theo hướng xã hội hóa.

 

Bên cạnh đó, đánh giá việc tích hợp, vận dụng Đề án 712 đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung trong XDNTM ở các địa phương, trong đó, tập trung phân tích cách làm đối với những mô hình hay, sáng tạo về bảo vệ môi trường nông thôn.

Đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả đối với các mô hình bảo vệ môi trường hiện có và đối với việc xây dựng các mô hình mới về bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bản kế hoạch cũng đề ra nội dung tổ chức khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; đồng thời, khuyến khích nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong bảo vệ môi trường nông thôn.

 P.V

Chủ đề :

nông thôn mới

 
List comment
 
 
10 xã an toàn khu ở Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh đã có 10/16 xã ATK (an toàn khu) đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Đến năm 2025 sẽ có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Đây là mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xác định trong giai đoạn 2021 – 2025.

 
 
Đan Phượng xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị
icon

Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với huyện Đan Phượng vào sáng 5/5.

 
 
Cả gia đình thành 'con' người khác: Lộ chuyện 'sáp nhập hộ nghèo' khó tin
icon

Khi đến nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo, nhiều người dân ở Thanh Hóa mới té ngửa khi gia đình mình không có tên trong danh sách được nhận tiền. Oái oăm thay, nhiều người lúc ấy mới biết mình bị “sáp nhập” vào hộ khác.

 
 
Ba Vì (Hà Nội) tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
icon

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau 5 năm đến nay, huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn NTM.  

 
 
Hai huyện, thị của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
icon

 Lần lượt thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã có báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, các địa phương này đều đã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.