Công nhận thành phố Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đời sống của người dân được nâng lên. 
Công nhận thành phố Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới
Công nhận thành phố Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới

 Tối 3/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của đất nước, những năm qua tình hình kinh tế-xã hội của Hà Giang còn rất nhiều khó khăn, thách thức, xuất phát điểm của các xã trong tỉnh rất thấp.

Cụ thể, vào năm 2011, khi bước vào thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, bình quân tiêu chí mỗi xã mới chỉ đạt 3,5 tiêu chí; nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong 10 năm qua, tỉnh Hà Giang đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc mẽ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân.

Ông Nguyễn Danh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang, cho biết thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, vùng kinh tế động lực của tỉnh Hà Giang.

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an ninh lương thực được đảm bảo.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn tiếp tục đổi mới, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, ngành nghề, đã góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, môi trường đạt chuẩn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thu nhập của nhân dân thông qua sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu từ kinh tế hộ.

 

Từ những thành quả đã đạt được, thành phố Hà Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới: Có điểm xuất phát, không có điểm dừng, năm 2020 và những năm tiếp theo, thành phố Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới 3 xã: Phương Độ, Phương Thiện và Ngọc Đường có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, 3/3 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong thời gian tới, thành phố Hà Giang cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới."

Đảm bảo đến năm 2025 sẽ có 100% số xã được công nhận đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; cùng với đó là hình thành các Làng văn hóa du lịch kiểu mẫu. 

Đồng thời, thành phố tăng cường phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Chú trọng đến vệ sinh môi trường nông thôn, khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc để các xã của thành phố Hà Giang là những miền quê, là hình mẫu về du lịch cộng đồng của tỉnh. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; kết hợp chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cũng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới,” giai đoạn 2016-2020.

H. Anh

Chủ đề :

hà giang

 
List comment
 
 
Làng quê Hải Dương 'thay da, đổi thịt' sau triển khai xây dựng nông thôn mới
icon

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được tỉnh Hải Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhằm phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

 
 
Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
icon

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới thì việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường rất khó đạt chuẩn, nhất là việc đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và đảm bảo an ninh nguồn nước…

 
 
Huyện Lục Ngạn: Nỗ lực về đích nông thôn mới trước thời hạn
icon

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đổi mới  trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chuyển biến rõ nét.

 
 
Hưng Yên: phấn đấu 30% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau 5 năm tiếp tục xây dựng NTM, tỉnh Hưng yên đã thu được nhiều thành quả quan trọng

 
 
Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024
icon

Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 
 
Thái Nguyên: Làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
icon

Đánh giá cao tác động của việc thông tin, tuyên truyền trong việc xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả.

 
Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới
icon

Đây cũng là năm bản lề, tạo cơ sở, tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các giai đoạn tiếp theo.

 
Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
icon

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

 
Hội Phụ nữ Bắc Kạn: vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
icon

Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Ba Bể đã hoạt động rất hiệu quả, cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 
Bắc Kạn: Phấn đấu đạt mục tiêu toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Mục tiêu được xây dựng cho đến hết năm 2020. Ngoài ra, tỉnh cũng phẩn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 185 thôn đạt chuẩn.