Bình Thuận: Tích cực xây dựng nông thôn mới ở các xã dân tộc thiểu số

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có nhiều xã khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã này đã có những chuyển biến tích cực.

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã được lồng ghép trong chỉ đạo thực hiện nông thôn mới chung của huyện.

Đối với 3 xã thuần dân tộc thiểu số là xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ, trong năm 2021, UNBD huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp cụ thể để giữ các tiêu chí đã đạt; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt được trong năm 2021.  
 
Về công tác tuyên truyền, vận động, phát động thi đua tiếp tục được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đến tận địa bàn dân cư thông qua hệ thống truyền thanh của xã; lồng ghép trong hội họp, sinh hoạt các đoàn thể và thôn, tổ tự quản; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình Thuận: Tích cực xây dựng nông thôn mới ở các xã dân tộc thiểu số
Hỗ trợ người dân trong dịch bệnh Covid-19 tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản, năm 2021, hiện nay UBND tỉnh chưa phân khai nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu là vốn lồng ghép - nguồn vốn ngân sách huyện để thanh toán nợ với tổng kinh phí: 4.652,6 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 380,6 triệu đồng và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 4.272 triệu đồng). 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6 tháng đầu năm (gồm vụ Đông Xuân 2020 – 2021 và ước thực hiện vụ Hè Thu 2021) tại xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ 03 xã thuần vùng dân tộc thiểu số: 1.663 ha.
 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đúng công tác quy hoạch của từng xã, thôn gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có chuyển biến tiến bộ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vẫn còn chậm, thiếu đa dạng, công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình chuyển đổi còn nhiều hạn chế.
 
Trong 6 tháng đầu năm, chưa triển khai mô hình mới. Tuy nhiên, việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật của đồng bào còn nhiều hạn chế; vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước; nhiều mô hình khuyến nông xây dựng thành công, song ít được nhân rộng.

 

Về văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội,  môi trường nông thôn, thường xuyên chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học; đồng thời triển khai các giải pháp chống học sinh bỏ học.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được tuyên truyền, thực hiện tốt; khuyến cáo cán bộ và đồng bào nâng cao ý thức tự giác, không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế….; vận động người dân đi về từ các tỉnh, thành có dịch thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở vùng dân tộc thiểu số. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đã có kế hoạch triển khai phải dừng, như: Thể dục thể thao, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm và Đại hội Thể dục, thể thao 04 xã vùng cao năm 2021,...
 
Về vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường: Hầu hết các hộ đều sử dụng hố xí hợp vệ sinh, có đầu tư hỗ trợ xây dựng chuồng trại nhốt gia súc, nhưng không nhiều, vẫn còn tình trạng gia súc thả rông; 02/03 xã đã có nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt,... Lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường ở vùng đồng bào còn nhiều, trong khi đó việc thu gom rác tập trung chưa được thực hiện. Hiện nay, có 01/03 xã có chợ nông thôn.

Đến cuối năm 2020, các xã Đông Giang, Đông Tiến và La Dạ đã đạt được 33 tiêu chí. Các xã sẽ cố gắng phấn đấu tới cuối năm 20221 sẽ hoàn thành thêm 3 tiêu chí theo kế hoạch giao.
 
K.Chi 

Chủ đề :

bình thuận

 
List comment
 
 
Dự thảo phân bổ vốn xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
icon

Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí...

 
 
Về đích nông thôn mới gặp khó vì dịch bệnh
icon

Việc hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài.

 
 
Lạng Sơn: Phát triển mô hình sản xuất góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới
icon

Xác định mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân nên thời gian qua tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, tạo động lực cho việc đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Hà Giang: Khai trương điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP
icon

Điểm điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đặt tại Km11 trên tuyến đường Quốc lộ 4C vừa được chính thức khai trương và mở cửa đón du khách tới tham quan vào 15h30' ngày 05/12/2021.

 
 
Lai Châu: Người dân Thu Lũm thu nhập trên 100 triệu đồng/năm nhờ trồng thảo quả
icon

Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trồng sả, thảo quả. Ngoài ra, nhiều hộ dân còn tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng lúa nước đạt hiệu quả cao.

 
 
Hà Giang: Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022
icon

Năm 2022, tỉnh Hà Giang dự kiến có lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 52 xã. Số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới trong năm 2022 là 123 thôn/10 huyện.

 
Lạng Sơn phấn đấu cuối năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao
icon

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Lai Châu: Vượt khó xây dựng nông thôn mới ở xã Nậm Manh
icon

Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực trên chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM.