Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024

Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Lục Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc, hiệu quả mang lại từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống người dân và diện mạo vùng nông thôn.

Dự kiến hết năm 2020, huyện có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt 16,04 tiêu chí/xã, 01 xã nông thôn mới nâng cao, 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thời gian qua toàn huyện đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 419 tỷ đồng, chiếm 32%.

Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024
Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024

Huyện Lục Nam đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng đưa Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

 

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16 - 16,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; giải quyết việc làm mới bình quân 4.500 - 5.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%;...

Đặc biệt, thời gian tới, Lục Nam xác định 8 nhóm giải pháp chính và tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững các tiêu chí tại 13 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 5 xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Thái Nguyên: Làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
icon

Đánh giá cao tác động của việc thông tin, tuyên truyền trong việc xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả.

 
 
Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới
icon

Đây cũng là năm bản lề, tạo cơ sở, tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các giai đoạn tiếp theo.

 
 
Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
icon

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

 
 
Hội Phụ nữ Bắc Kạn: vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
icon

Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Ba Bể đã hoạt động rất hiệu quả, cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 
 
Bắc Kạn: Phấn đấu đạt mục tiêu toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Mục tiêu được xây dựng cho đến hết năm 2020. Ngoài ra, tỉnh cũng phẩn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 185 thôn đạt chuẩn.

 
 
Cao Bằng: Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn
icon

Đường giao thông nông thôn được cải thiện, việc đi lại dễ dàng hơn là một trong những kết quả dễ nhận thấy nhất trong việc thực hiện nông thôn mới tại Cao Bằng. Để đạt được điều đó, không thể không kể đến sự đóng góp của người dân.

 
Bắc Giang đã có 115/184 xã về đích nông thôn mới
icon

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận các xã Cương Sơn, Huyền Sơn, Tiên Nha (huyện Lục Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

 
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới
icon

Ngày 24/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Sóc Sơn năm 2020.

 
Thái Nguyên tiến hành lựa chọn các sản phẩm dự thi OCOP 2020
icon

Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 200 sản phẩm có điều kiện trở thành sản phẩm OCOP, các sản phẩm được lựa chọn tham gia dự thi phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định

 
Cao Bằng: Phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đến năm 2020
icon

Mục tiêu này nếu hoàn thành sẽ vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng chính phủ giao.