Ba Vì (Hà Nội) tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau 5 năm đến nay, huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn NTM.  

Tính đến hết năm 2019, huyện Ba Vì đã có thêm 15 xã về đích NTM so với cuối năm 2014. Đây phải nói là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của huyện, các xã đã đạt được. Năm 2020 này, với sự quyết tâm lớn 5 xã là Vạn Thắng, Tản Lĩnh, Phú Đông, Tiên Phong, Đồng Thái đang nỗ lực về đích NTM, để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Nhiệm kỳ tới, huyện Ba Vì đang nỗ lực phấn đấu, 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM. Đây là những mục tiêu cụ thể, để bắt đầu từ năm 2021, huyện Ba Vì phấn đấu xây dựng 7 xã còn lại về đích NTM. Để đạt được kết quả đó, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực xây dựng NTM, tuyên truyền, vận động nhân dân ở mỗi địa phương cùng chung tay, góp sức xây dựng NTM.

Ngược thời gian từ những ngày đầu Ba Vì triển khai chương trình xây dựng NTM. Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình 02 về “Phát triển kinh tế, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020”, Huyện ủy Ba Vì đã ban hành Chương trình 02 của Huyện ủy triển khai đến Đảng ủy các xã, thị trấn. UBND huyện và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn cũng ban hành kế hoạch, Nghị quyết thực hiện chương trình này, trong đó luôn xác định, chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sức dân hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường, xây dựng làng văn hóa, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2017, Ba Trại, xã miền núi đầu tiên được huyện lựa chọn làm điểm xây dựng NTM. Khó khăn bộn bề lúc ban đầu nhưng nhờ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của người dân cộng với toàn hệ thống chính trị đã chung sức xây dựng NTM.

 

Do đó, chỉ đến cuối năm 2017, xã Ba Trại đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó, có 15 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn chấm điểm nông thôn mới của thành phố và kiểm tra thực tế tại địa phương, Tổ công tác của Thành phố đã chấm điểm xã Ba Trại đạt 96,25 điểm. Kết quả, ngay trong năm 2017, xã Ba Trại đã về đích NTM.

Trong khi đó, đối với xã đảo Minh Châu, muốn đến xã này phải vượt sông Hồng mới đến được. Năm 2019, xã cũng được huyện chọn về đích NTM. Với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã, sựu giúp đỡ của huyện, Minh Châu đã về đích NTM. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo xã Minh Châu chỉ còn 1,59%, chăn nuôi bò sữa được phát triển, thu nhập bình quân đầu người là 45 triệu đồng/người/năm, cơ sở hạ tầng của Minh Châu được đầu tư đồng bộ. Qua đánh giá xã có 15 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí cơ bản đạt. Đoàn chấm điểm của thành phố đã đánh giá xã Minh Châu đạt 95,7 điểm.

Là xã về đích NTM năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Tòng Bạt tiếp tục có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng NTM. Đối với xã Tòng Bạt, năm 2019, phát huy những kết quả trong công tác xây dựng NTM từ những năm trước, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề dịch vụ, tính đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân của xã Tòng Bạt đạt 45,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,83%. Gìn giữ và phát huy xây dựng 5 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 5 nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm được đầu tư khang trang sạch sẽ, tính đến cuối năm 2019 xã Tòng Bạt có 17 tiêu chí đạt, 2 cơ bản đạt. Qua chiếm điểm của Đoàn thành phố, xã Tòng Bạt đạt 96,45 điểm.

P.V

Chủ đề :

xây dựng ntm

 
List comment