Lai Châu phấn đấu năm 2030 toàn bộ 96 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn mới

Toàn tỉnh Lai Châu đã có 58/96 xã đạt chuẩn tiêu chí về hệ thống điện và sử dụng điện. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia là 1/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Lai Châu, trên cơ sở mục tiêu nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về điện sát tình hình thực tế địa phương.

Cụ thể như: quy hoạch phát triển điện lực; đề án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chủ đầu tư các dự án phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp điện cho thôn bản chưa có điện, cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 nhằm nâng cao số xã đạt tiêu chí tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia.

Lai Châu phấn đấu năm 2030 toàn bộ 96 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn mới. (Ảnh: báo Lai Châu)

Trong giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển hệ thống lưới điện cấp điện cho các thôn bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện trên 1.000 tỷ đồng. Hết năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã có 1.773km đường dây trung áp, 856 trạm biến áp, 1.428km đường dây hạ thế cấp điện lưới quốc gia cho 108/108 xã, phường, thị trấn, đạt 100% và 74.195/88.129 hộ, đạt 84,2%. 96/96 xã, 57.562/68.446 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Qua thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn: 100% số xã đạt tiêu chí có hệ thống điện đạt chuẩn; 52/96 xã đạt tiêu chí có tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn từ các nguồn và đạt chuẩn tiêu chí số 4 (tăng 52 xã so với năm 2010).

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục thực hiện dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, với tổng mức đầu tư 415 tỷ đồng, cấp điện cho 8.504 hộ và triển khai phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu, tổng mức đầu tư 389 tỷ đồng, cấp điện cho 5.003 hộ.

Đến tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh có 2.071km đường dây trung áp; 1.058 trạm biến áp; 1.629km đường dây hạ áp cấp điện lưới quốc gia cho 108/108 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) và 91.316/96.992 hộ (đạt 94%). Trong đó, số hộ khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia 68.580/73.954 hộ (đạt 92,7%).

Cùng với đó, xã Nậm Cần đã có 8/8 bản và 100% hộ (412/412 hộ) được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn. Hệ thống điện đạt chuẩn đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành Điện. Đây là điều kiện thuận lợi để xã duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

 

Năm 2019, xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) được huyện chọn cán đích nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, chủ động phối hợp với Điện lực Tân Uyên thực hiện tiêu chí số 4 về điện. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 11.724m đường dây cao thế và 9.839m đường dây hạ thế, 7 trạm biến áp. Toàn bộ hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Năm 2018 và đầu năm 2019, UBND xã phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu, Điện lực Tân Uyên thực hiện rà soát, duy trì cung cấp điện và cấp điện mới cho các hộ chưa được sử dụng điện. Đến nay, 8/8 bản có điện lưới quốc gia với 601/601 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn và xã đạt tiêu chí về điện.

Các dự án đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn được quan tâm đầu tư, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã toàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn đến hết tháng 6/2019 là 58/96 xã.

Lai Châu đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 60/96 xã; năm 2025 đạt 80/96 xã và năm 2030 đạt 96/96 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Công thương tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động các nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện đến các cụm, nhóm dân cư chưa có điện; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu hoàn thành và đóng điện phục vụ nhân dân,

Vận động nhân dân khu vực trực tiếp hưởng lợi từ các dự án cấp điện tự nguyện tham gia trong công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí cột và hành lang tuyến đường dây, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, góp phần cho dự án sớm hoàn thành.

Minh Thư
 
List comment
 
 
Nghệ An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020
icon

Nghệ An quy định mức trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người thuộc hộ nghèo mức 2 triệu đồng⁄người khi trở về nơi cư trú.

 
 
Hội LHPN Việt Nam: Nâng cao nhận thức cho hội viên, phòng ngừa từ gốc nạn mua bán người
icon

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện xảy ra 74 vụ, liên quan đến 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

 
 
Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
icon

Tội phạm mua bán người chủ yếu là mua bán ra nước ngoài, do đó, việc hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 
 
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất ban hành định mức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp xã hội có thêm nguồn lực để hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

 
 
Bộ đội Biên phòng: Lực lượng then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người
icon

Không chỉ đóng góp tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng còn là những cán bộ tuyên truyền xuất sắc, giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, cảnh giác với loại tội phạm nguy hiểm này.

 
 
Phát hiện 98 nạn nhân bị lừa bán trong 6 tháng đầu năm 2020
icon

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP cho thấy công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả tích cực.

 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo trong năm học tới
icon

Bộ GD&ĐT mới có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về môi trường biển và hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh trong năm học tới.

 
Quan điểm nhất quán của Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
icon

'Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này'.

 
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.