An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thảo nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam...

An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 15/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự hội nghị có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cùng hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài Hội thảo, các học viên đang tập trung học tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Ban Tổ chức Hội thảo chọn ra 10 tham luận/144 tham luận có tính chất đại diện trình bày tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung, phân tích, luận giải sâu sắc ở từng nội dung, vấn đề theo chủ đề Hội thảo đặt ra.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thị Thanh Hương khẳng định trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta (19/5/1890 - 19/5/2020). Với lòng kính yêu vô hạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội thảo nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với nhân loại tiến bộ; khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng thời trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang cũng khẳng định tình cảm kính yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ và quê hương An Giang phát triển vững mạnh, toàn diện.

Theo đó, nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng Nhân dân trên địa bàn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý thức trách nhiệm và tính tự giác ngày càng cao.

Quán triệt phương châm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, với quan điểm không phô trương, hình thức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng thực hiện của đông đảo Nhân dân; góp phần lớn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Hội thảo cũng nhận được các ý kiến tham gia thảo luận, phát biểu tại Hội trường. Nội dung tham luận và thảo luận rất đa dạng, đề cập nhiều phương diện, góc độ khác nhau của chủ đề Hội thảo đặt ra bao gồm: Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế,  phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục khẳng định, khắc họa và tôn vinh tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán các luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến nội dung và giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và nhân dân ở An Giang; khái quát kết quả học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở An Giang trong những năm tới.

Ngọc Hân 

Chủ đề :
 
List comment