Hà Nội: Tập trung phát triển bền vững DN tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 367/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã… triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Nội dung công văn của UBND Hà Nội yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 1362/QĐ-TTg, ngày 11/10/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai các văn bản của UBND thành phố thực hiện nhiệm trên và triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình tham mưu triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; kế hoạch tuyên truyền trong năm 2020, hoàn thành trước ngày 5/2/2020. Ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp định kỳ theo quy định.

Liên quan đến nhiệm vụ này, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát và đề xuất phương án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp thực hiện giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND thành phố xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo về UBND thành phố các vấn đề vướng mắc, phát sinh để có giải pháp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, trình UBND thành phố, trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2020 để ban hành và triển khai thực hiện…

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất một địa điểm hoặc tòa nhà có sẵn tại các quận nội thành để hình thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội hoặc khu làm việc chung cho khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội, triển khai các chương trình hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, hội thảo cho các doanh nghiệp ươm tạo tại Vườn ươm và doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổng hợp và đôn đốc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, hiệp hội doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được phê duyệt, báo cáo UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng và hằng năm.

Các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có đóng góp lớn về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, nhóm giải pháp 1: Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Nhóm giải pháp 2: Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Nhóm giải pháp 3: Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm giải pháp 4: Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp 5: Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhóm giải pháp 6: Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.


Hải Yến
 
List comment
 
 
EVN: Không muốn tiền điện tăng vọt, chỉ bật điều hòa 26-27 độ thôi
icon

Trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hoà nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-65% tổng số lượng điện năng tiêu thụ.

 
 
Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội
icon

Rác thải nhựa có giá trị cao sẽ được tái chế thành bao bì sản phẩm, quay trở lại nền kinh tế tuần hoàn. Rác thải nhựa có giá trị thấp sẽ được tái chế thành các sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh hoặc nhiên liệu đầu vào.

 
 
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (Chương trình).

 
 
Dự kiến ký kết Hiệp định RCEP vào tháng 11 năm nay
icon

Việt Nam đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN trong việc duy trì vai trò dẫn dắt của ASEAN và hợp tác chặt chẽ với 6 nước đối tác để thúc đẩy sớm kết thúc hoàn toàn đàm phán Hiệp định RCEP.

 
 
Thử thách sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong khu vực ASEAN
icon

Cuộc thi “Thử thách sáng tạo nhằm giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa trong khu vực ASEAN” sẽ bắt đầu từ ngày 25/6 đến ngày 6/8/2020.

 
 
Rà soát chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36
icon

Ngày 24/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) không chính thức, Hội nghị Cộng đồng Chính trị An ninh (APSCC) và Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) 26.

 
Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 
Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống buôn bán người cho cán bộ Đoàn
icon

60 cán bộ Đoàn ở Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An đã tham gia lớp tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và mua bán người được tổ chức tại Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Trung ương Đoàn.

 
Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển
icon

Nhiều địa phương ven biển hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chủ yếu do rác thải sinh hoạt của người dân, nhất là ở vùng cửa sông, cửa lạch gần khu vực dân cư sinh sống.

 
Hơn 1,6 triệu USD thực hiện dự án 'Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái'
icon

UBND tỉnh Ðiện Biên vừa tiếp nhận hơn 1,6 triệu USD do Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ để thực hiện dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái”.