Yên Bái: Huyện Lục Yên tạo chuyển biến trong giảm nghèo bền vững

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Lục Yên triển khai đồng bộ mang lại nhiều hiệu quả đặc biệt là công tác đào tạo nghề.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thông qua các chương trình hỗ trợ sản xuất, vay vốn tạo việc làm, mở các lớp dạy nghề phi nông nghiệp để người lao động sau khi học nghề có thể tìm được việc làm tại các công ty, doanh nghiệp và tham gia xuất khẩu lao động.

Giai đoạn 2016 -2020, huyện Lục Yên đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề đã đào tạo nghề cho 13.500 lao động nông thôn với nghề phi nông nghiệp như: may công nghiệp, sửa chữa máy nông cụ…; nghề nông nghiệp gồm: chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, trồng nấm.... 

Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho gần 3.000 lao động/năm. Hàng năm, từ nguồn ngân sách, huyện đầu tư trên 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... Một số công trình có nguồn vốn đầu tư lớn là đường Tân Lĩnh - Lâm Thượng, đường Mai Sơn - Lâm Thượng, đường thị trấn Yên Thế - Vĩnh Kiên; trụ sở xã Khánh Hòa, Tân Lập, Mường Lai, Động Quan.

Yên Bái: Huyện Lục Yên tạo chuyển biến trong giảm nghèo bền vững
Người dân Lục Yên trồng thanh long phát triển kinh tế.
 

Ngoài ra, để người dân thoát nghèo, huyện cũng tranh thủ tối đa các chương trình hỗ trợ từ Chương trình 135, hỗ trợ phát triển sản xuất như: hỗ trợ cây nông nghiệp như giống lúa, ngô lai, chăn nuôi trâu, bò, lợn nái, lợn thịt, gia cầm, vật tư làm chuồng trại, tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh. 

Qua kết quả khảo sát, đánh giá mới đây, hiện nay, toàn huyện có 25.000 hộ nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt 5,62%, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2020 xuống còn 6,04%. Một số xã có tỷ giảm nghèo nhanh là: Phúc Lợi, Tân Phượng, Động Quan, An Phú…

 K.Chi 

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment