Tuyên Quang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên 2%/năm trong 5 năm tới

Với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm đẩy lùi nghèo đói, trong 5 năm 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang giảm xuống 9,03%.
Tuyên Quang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên 2%/năm trong 5 năm tới
Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững 

Xác định công tác giảm nghèo là trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, trong thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, quy định về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh được triển khai một cách đồng bộ, trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho người dân.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án để lồng ghép thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa; sắp xếp, ổn định dân cư; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ hộ nghèo tín dụng ưu đãi; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; triển khai tốt các chương trình khuyến nông, khuyến lâm…

Tính từ năm 2016 đến 2020 đã có trên 67.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở, ổn định cuộc sống với doanh số cho vay trên 2.600 tỷ đồng; gần 5.700 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở với kinh phí trên 156 tỷ đồng.

Tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 148.000 lượt hộ nghèo và cận nghèo, trên 40.600 lao dộng được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; trên 119.600 lao động được giải quyết việc làm…

Từ những chủ trương đúng đắn, cụ thể của tỉnh ta trong công tác chỉ đạo, thực hiện giảm nghèo và sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

 

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 9,03% vào cuối năm 2020, bình quân giảm 3,76%/năm, vượt kế hoạch đề ra (mục tiêu giảm 3%/năm).

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo như Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,34%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,55%, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng…

Để có được kết quả như trên, theo Sở LĐTB&XH tỉnh Tuyên Quang, địa phương này đã tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Việc hỗ trợ giảm nghèo được ưu tiên bằng tạo sinh kế lâu dài, bền vững như đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, trao chiếc “cần câu” cho hộ nghèo thay vì “con cá”.  Nhờ đó khi tiếp cận được nguồn ưu đãi cùng với sự giám sát, hỗ trợ từ cán bộ địa phương, nhiều hộ nghèo đã tìm được hướng thoát nghèo phù hợp.

Với cách thức linh hoạt, mỗi hộ nghèo đã được “tiếp sức” bằng các giải pháp khác nhau, tùy hoàn cảnh từng hộ, các cấp, các ngành đã nỗ lực hỗ trợ, triển khai các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đến với hộ nghèo một cách kịp thời, đầy đủ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tới, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, phấn đấu có ít nhất mỗi hộ nghèo có 1 người đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng cam kết sẽ cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân để vươn lên… Địa phương này phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2 - 2,5%/năm.

H. Anh 

 
List comment
 
 
Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%
icon

Trong giai đoạn 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hoà Bình giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%.

 
 
Quỹ hỗ trợ nông dân góp phần xoá đói giảm nghèo ở Hoà Bình
icon

Từ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân đã xây dựng được các mô hình sản xuất bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. 

 
 
Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
icon

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
 
MTTQ Điện Biên tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững
icon

Đã có hàng chục mô hình được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi'...

 
 
Tuyên truyền đồng bào DTTS phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững
icon

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp với chủ đề: 'Nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số'. 

 
 
Bắc Giang: Trao giải báo chí về chủ đề giảm nghèo năm 2020
icon

Ngày 23/11, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí viết về “Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo” năm 2020.

 
Lạng Sơn dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn hơn 7%
icon

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

 
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ dân ở Lộc Bình thoát nghèo
icon

Từ năm 2019 đến 31/10/2020, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã cho vay hỗ trợ trên 2.400 hộ nghèo; trên 1.000 hộ cận nghèo; hơn 490 hộ mới thoát nghèo...

 
Lạng Sơn: Huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
icon

Theo UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), ngày 17/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

 
Ra mắt mô hình nuôi heo tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo ở Đăk Tô
icon

Mục tiêu của mô hình “Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo địa phương” nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số.