Triển khai nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Tại lớp tập huấn, hơn 300 đại biểu đã được giới thiệu các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn thành phố như cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo...

Triển khai nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
Hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn.

Sáng 26/11, UBND huyện Thường Tín phối hợp với Sở LĐTB&XH thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách cho lãnh đạo Hội đoàn thể cấp xã, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tổ tiết kiệm và vay vốn.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội đã hỗ trợ về công cụ, phương tiện sản xuất và được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách với tổng số vốn vay gần 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND  về hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội”.

 

Theo đó, mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này bằng mức chuẩn nghèo (1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 1,1 triệu đồng/ người/tháng ở khu vực nông thôn).

Tại lớp tập huấn, hơn 300 đại biểu đã được giới thiệu các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn thành phố như: cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; Cho vay học sinh sinh viên; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết đinh 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015, của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (triển khai từ tháng 05/2020).

N. Huyền 

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment