TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ cho biết, dự kiến đến cuối năm 2020 thành phố Cần Thơ sẽ phấn đấu giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 0,16%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các chính sách, dự án giảm nghèo luôn được các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ và các địa phương quan tâm, tích cực triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm như: hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, dạy nghề, giới thiệu việc làm... đã tác động rất lớn đến thu nhập và mức sống của người nghèo. Theo số liệu khảo sát sơ bộ của các quận huyện, đến cuối năm 2020 các địa phương sẽ đạt mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Công tác rà soát phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội được các địa phương thực hiện tốt; có tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt danh sách đối tượng để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo quy định.

TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo
Nghề đan các sản phẩm thủ công để thoát nghèo được nhân rộng ở Cần Thơ. (Ảnh: Báo QĐND)

Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ cho người cận nghèo được các địa phương tích cực thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí ngay từ đầu năm.

Công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các quận, huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu, hiện đang thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống MIS Posasoft do Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” chuyển giao và hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện các chính sách trợ giúp được hiệu quả, đúng đối tượng.

Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế trong công tác giảm nghèo như đội ngũ cán bộ giảm nghèo cấp huyện, xã là lực lượng trực tiếp quản lý đối tượng, đồng thời cũng là cầu nối để người nghèo tiếp cận các chính sách, dự án trợ giúp của nhà nước, của cộng đồng xã hội, giúp họ vươn lên thoát nghèo nhưng luôn biến động. Thay đổi người mới ảnh hưởng đến công tác quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; nguyên nhân một phần là do chế độ đãi ngộ thấp, không có biên chế chính thức cho vị trí cán bộ làm công tác giảm nghèo nên chưa khuyến khích cán bộ cơ sở gắn bó lâu dài với công việc.

 

Một số chính sách, dự án giảm nghèo như hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng nông thôn theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; lồng ghép hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiền điện… triển khai thực hiện còn chậm; nguyên nhân một phần do các địa phương phải bổ sung rà soát, phân loại, phê duyệt cụ thể hộ nghèo theo 2 diện: nghèo về thu nhập và nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội trên địa bàn, để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương.

Từ thực tế thực hiện công tác giảm nghèo, TP Cần Thơ đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm.

Cụ thể, để chính sách, dự án giảm nghèo được thực hiện hiệu quả phải cần sự đồng bộ phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và chính quyền địa phương; đặc biệt là vai trò tham mưu của Ban giảm nghèo cấp xã đối với lãnh đạo chính quyền địa phương trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện để kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người nghèo cần được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện thường xuyên; có giải pháp ưu tiên tiếp cận các chính sách trợ giúp nâng cao thu nhập đối với những hộ cần cù lao động, chí thú làm ăn. Phê phán những hộ chây lười lao động, trông chờ ỷ lại chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng; kịp thời khen thưởng, biểu dương các hộ vượt khó vươn lên, thoát nghèo bền vững; các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận, huyện cần tích cực chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã nghiên cứu xây dựng các mô hình giảm nghèo thuộc thế mạnh của địa phương hoặc nhân rộng các mô hình đã được áp dụng hiệu quả tại địa phương hay ở những địa phương khác; nhằm nâng cao số hộ nghèo được tham gia mô hình, tiếp cận các chính sách trợ giúp được thuận lợi và có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...