TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ cho biết, dự kiến đến cuối năm 2020 thành phố Cần Thơ sẽ phấn đấu giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 0,16%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các chính sách, dự án giảm nghèo luôn được các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ và các địa phương quan tâm, tích cực triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm như: hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, dạy nghề, giới thiệu việc làm... đã tác động rất lớn đến thu nhập và mức sống của người nghèo. Theo số liệu khảo sát sơ bộ của các quận huyện, đến cuối năm 2020 các địa phương sẽ đạt mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Công tác rà soát phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội được các địa phương thực hiện tốt; có tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt danh sách đối tượng để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo quy định.

TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo
Nghề đan các sản phẩm thủ công để thoát nghèo được nhân rộng ở Cần Thơ. (Ảnh: Báo QĐND)

Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ cho người cận nghèo được các địa phương tích cực thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí ngay từ đầu năm.

Công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các quận, huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu, hiện đang thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống MIS Posasoft do Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” chuyển giao và hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện các chính sách trợ giúp được hiệu quả, đúng đối tượng.

Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế trong công tác giảm nghèo như đội ngũ cán bộ giảm nghèo cấp huyện, xã là lực lượng trực tiếp quản lý đối tượng, đồng thời cũng là cầu nối để người nghèo tiếp cận các chính sách, dự án trợ giúp của nhà nước, của cộng đồng xã hội, giúp họ vươn lên thoát nghèo nhưng luôn biến động. Thay đổi người mới ảnh hưởng đến công tác quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; nguyên nhân một phần là do chế độ đãi ngộ thấp, không có biên chế chính thức cho vị trí cán bộ làm công tác giảm nghèo nên chưa khuyến khích cán bộ cơ sở gắn bó lâu dài với công việc.

 

Một số chính sách, dự án giảm nghèo như hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng nông thôn theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; lồng ghép hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiền điện… triển khai thực hiện còn chậm; nguyên nhân một phần do các địa phương phải bổ sung rà soát, phân loại, phê duyệt cụ thể hộ nghèo theo 2 diện: nghèo về thu nhập và nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội trên địa bàn, để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương.

Từ thực tế thực hiện công tác giảm nghèo, TP Cần Thơ đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm.

Cụ thể, để chính sách, dự án giảm nghèo được thực hiện hiệu quả phải cần sự đồng bộ phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và chính quyền địa phương; đặc biệt là vai trò tham mưu của Ban giảm nghèo cấp xã đối với lãnh đạo chính quyền địa phương trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện để kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người nghèo cần được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện thường xuyên; có giải pháp ưu tiên tiếp cận các chính sách trợ giúp nâng cao thu nhập đối với những hộ cần cù lao động, chí thú làm ăn. Phê phán những hộ chây lười lao động, trông chờ ỷ lại chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng; kịp thời khen thưởng, biểu dương các hộ vượt khó vươn lên, thoát nghèo bền vững; các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận, huyện cần tích cực chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã nghiên cứu xây dựng các mô hình giảm nghèo thuộc thế mạnh của địa phương hoặc nhân rộng các mô hình đã được áp dụng hiệu quả tại địa phương hay ở những địa phương khác; nhằm nâng cao số hộ nghèo được tham gia mô hình, tiếp cận các chính sách trợ giúp được thuận lợi và có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%
icon

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo ở An Giang nhanh chóng thoát nghèo.

 
 
Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững
icon

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua địa phương tích cực lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

 
 
Đời sống đồng bào DTTS Lào Cai 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
icon

Ngày 3/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
icon

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

 
 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…