Các dự án thành phần và số vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030

Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) được Chính phủ trình Quốc hội bao gồm những dự án thành phần và số vốn cụ thể.
Các dự án thành phần và số vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030
Đường bê tông hoá ở Hà Giang (Ảnh: N. Huyền) 

Sáng 28/5, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trình bày Tờ trình về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030 trước các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Chương trình gồm những dự án thành phần nào?

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, chương trình gồm 10 dự án thành phần gồm:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của hộ dân tộc thiểu số.

Dự án 2: Sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Dự án bao gồm các tiểu dự án cụ thể:

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiểu dự án 2: Đầu tư, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, vùng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế - xã hội: mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dự án bao gồm các tiểu dự án cụ thể:

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Dự án bao gồm các Tiểu dự án cụ thể:

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiểu dự án 2: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện chương trình.

Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện Chương trình

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025: tối thiểu 137.664,95 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: tối thiểu 104.954,01 tỷ đồng; Vốn đầu tư phát triển: tối thiểu 50.629,16 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: tối thiểu 54.324,85 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền ăn ở của học sinh địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực và các chính sách thuộc ngân sách địa phương).

Ngân sách địa phương: 10.016,72 tỷ đồng.

Vốn đầu tư phát triển: 2.388,69 tỷ đồng;

Vốn sự nghiệp: 7.628,03 tỷ đồng.

Vốn tín dụng chính sách: 19.727,02 tỷ đồng;

Vốn huy động hợp pháp khác: 2.967,20 tỷ đồng;

Trong quá trình điều hành, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý nguồn vốn ODA, các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.

Tổng vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030: dự kiến 134.270,70 tỷ đồng. Theo đó, trên cơ sở đánh giá thực hiện chương trình giai đoạn I (2021 - 2025), Chính phủ trình Quốc hội quyết định về nguồn lực thực hiện giai đoạn II (2026 – 2030).

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Hà Nội: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc
icon

Đối tượng bồi dưỡng kiến thức bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc.

 
 
Đến năm 2025 phấn đấu giảm trên 60% số xã, thôn đặc biệt khó khăn
icon

Chương trình đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm trên 3%; phấn đấu giảm trên 60% số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

 
 
Lạng Sơn: Hàng loạt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở
icon

Chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nhiều hộ nghèo có nhà ở khang trang, giúp nhiều hộ có thêm động lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập có điều kiện thoát nghèo bền vững.

 
 
Quảng Bình: Mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%
icon

Tỉnh Quảng Bình đưa mục tiêu năm 20202 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%-1,5% đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống còn 3,78% hoặc thấp hơn.  

 
 
“Đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia là rất cần thiết”
icon

Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trong phiên họp diễn ra ngày 28/5 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 
 
55 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Điện Biên
icon

Đến ngày 5/5/2020, đã có 1.149 hộ nghèo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ xây, sửa nhà.

 
UBTV Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia
icon

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc thực hiện Chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó chính quyền địa phương phải đề cao trách nhiệm trong thực thi chính sách hiệu quả.

 
Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 ở Thanh Hoá
icon

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành kế hoạch về việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.

 
Nghệ sĩ Xuân Bắc nhảy múa, hướng dẫn trẻ em Điện Biên phòng ngừa Covid-19
icon

Tại buổi giao lưu cùng dân bản, nghệ sỹ Xuân Bắc nhấn mạnh các thông điệp về phòng chống dịch Covid-19, khuyến khích người dân rửa tay cũng như giữ vệ sinh cá nhân để đảm bảo đầy lùi bệnh dịch.

 
Phú Thọ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ tăng thu nhập cho hộ nghèo
icon

Theo kế hoạch của tỉnh Phú Thọ, năm 2020 sẽ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi.