Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua địa phương tích cực lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Thái Bình đã triển khai nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho người nghèo. Qua một thời gian dài thực hiện, các chính sách đã thực sự phát huy được hiệu quả thiết thực, giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chương trình, chính sách để giảm nghèo, trong đó, có nhiều chính sách về hỗ trợ, ưu tiên người nghèo học nghề, hỗ trợ học ngoại ngữ và giáo dục định hướng, hỗ trợ vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; triển khai chương trình cho hộ nghèo vay vốn; chính sách thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện, chi phí khám chữa bệnh; hỗ trợ mua cấp thẻ bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số…

Tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” (“5 không” là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng).

Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững
Hội phụ nữ phát huy vai trò tích cực trong xoá đói giảm nghèo. (Ảnh: K.C)

Hội Liên hiệp phụ nữ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương như tích cực vận động gia đình cán bộ, hội viên cùng toàn thể nhân dân tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất thổ cư, đất ruộng để làm giao thông thủy lợi nội đồng và đóng gó hàng chục tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ còn đứng ra thành lập các tổ vệ sinh môi trường do hội viên phụ nữ thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, góp phần giữ môi trường xanh - sạch - đẹp và thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 

Xác định nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ đã phối hợp với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức triển khai các đề án sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thu hút hàng nghìn hội viên tham gia.

Về chính sách hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, Thái Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và Trung ương cũng như huy động sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Quỹ Vì người nghèo và đóng góp từ cộng đồng dân cư.

Trong năm 2020, UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Trong đó, đa dạng hoá các nguồn lực và phương thức giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Mỗi gia đình, người nghèo có một địa chỉ giúp đỡ" với phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; gắn công tác hỗ trợ vốn tín dụng với việc đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn "cho cần câu hơn cho con cá", thực hiện chính sách khuyến nông - lâm - ngư, dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định và tiến tới nâng cao thu nhập.

Khánh Chi

 
List comment
 
 
Đời sống đồng bào DTTS Lào Cai 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
icon

Ngày 3/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
icon

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

 
 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…

 
6 bài học kinh nghiệm của Đắk Nông trong công tác giảm nghèo
icon

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm.

 
Đắk Nông triển khai đúng tiến độ kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
icon

Đắk Nông báo cáo các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triển khai đúng với tiến độ kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.