Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh mục tiêu, vốn chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế chương trình giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh đề xuất Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người; giảm bất bình đẳng trong xã hội…

Việc triển khai chương trình trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề nghị Trung ương tích hợp đồng bộ các chính sách, phân loại đúng, đầy đủ thực trạng của người nghèo trên cơ sở đó ban hành chính sách, giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chính sách ban hành phải kịp thời với Chương trình. Phân công trách nhiệm từng Bộ, ngành, các tổ chức xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh mục tiêu, vốn chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025
Một mô hình nuôi cá thoát nghèo ở Tây Ninh. (Ảnh: Dân Sinh)

Tỉnh cũng đề xuất Trung ương tăng mức hỗ trợ cho địa phương thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo, trong đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã thuộc Chương trình 135 và tăng định mức hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất (mức hỗ trợ bằng với giai đoạn 2016-2020).

 

Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình; Tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

Tỉnh Tây Ninh đề xuất tiếp tục thực hiện quy chế quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; hướng dẫn và thực hiện phân cấp quản lý cho địa phương thực hiện chương trình ở cấp huyện, xã.

Hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý chương trình; thống nhất các biểu mẫu báo cáo Chương trình giữa các cơ quan trung ương. Ban hành các văn bản và hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện kịp thời.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Điện Biên giảm xuống còn khoảng 30%
icon

Trong 5 năm (2016 – 2020), tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã giảm từ 48,14% (đầu năm 2016) ước xuống còn 30,67% năm 2020.

 
 
Sơn La phấn đấu giảm hộ nghèo còn 18,62%
icon

Ông Phạm Văn Thủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết năm 2020 tỉnh đã ban hành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

 
 
Tây Ninh: Hỗ trợ các đối tượng tham gia phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế
icon

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020.

 
 
Giảm nghèo bằng nghề sản xuất miến dong
icon

Mảnh đất Na Rì, Bắc Kạn được trời phú cho khí hậu, thổ nhưỡng hợp với cây dong riềng. Chính vì thế, huyện Na Rì đã tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương cũng như thế mạnh nghề làm miến dong truyền thống để phát triển kinh tế.

 
 
Quảng Bình: Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo
icon

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch 1739/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 
 
Cao Bằng nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo
icon

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cao Bằng đã giảm còn 26,07%, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung của cả nước.  

 
Hà Giang: Huyện Đồng Văn tạo sinh kế cho người dân xoá đói giảm nghèo
icon

5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%. 

 
Phú Yên quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'
icon

Các địa phương xây dựng các mô hình giảm nghèo với phương châm mỗi địa phương có một mô hình hiệu quả; hướng dẫn cách làm ăn; phát huy hệ thống dạy nghề, tập trung ngành nghề gắn với thực tiễn sản xuất.

 
Lào Cai tập trung giảm nghèo bền vững
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo đã được tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 
500 thanh niên DTTS, phụ nữ nghèo Hà Giang được hướng dẫn kỹ năng tìm việc
icon

Ban tổ chức buổi tập huấn hy vọng người lao động nắm bắt được các kiến thức cơ bản để tìm việc, làm việc đạt hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho địa phương.