Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,66%

Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) chiếm trên 25% thì đến cuối năm 2020 sẽ giảm xuống còn 6,66%.
Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,66%
 Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ngày 28/10, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 46, năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền các đoàn thể từ tỉnh, huyện đến các địa phương trên địa bàn huyện Sơn Dương đã thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo bền vững. Người nghèo được hưởng lợi từ các công trình cơ sở hạ tầng như hỗ trợ nước sinh hoạt, xây dựng các công trình thủy lợi, làm các công trình vệ sinh, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, vay vốn phát triển sản xuất… huyện đã thực hiện 3 tiểu dự án của Chương trình 135 về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đặc biệt khó khăn với tổng kế hoạch vốn trên 89 tỷ đồng.

 

Cấp ủy, chính quyền, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Sơn Dương cùng chung tay với cộng đồng, xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để công cuộc giảm nghèo đạt kết quả; mỗi năm giảm được 3,5% hộ nghèo trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 3,68%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm trên 25%, giảm xuống còn 6,66% vào cuối năm 2020.

P. V

 
List comment
 
 
Tuyên Quang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%
icon

Giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Tuyên Quang giảm từ 27,8% đầu năm 2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019. Dự kiến tới hết năm 2020, tỷ lệ này sẽ giảm còn dưới 10%.

 
 
Phát triển hàng hóa giúp Hà Giang giảm tỷ lệ hộ nghèo
icon

Chiều 7/10, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD)  tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020.

 
 
Hà Giang: Đào tạo nghề mở ra con đường thoát nghèo
icon

Công tác đào tạo nghề sẽ tạo sinh kế cho bà con từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo.

 
 
Tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Nam đã giảm nhanh, bền vững
icon

Đến thời điểm hiện nay, Quảng Nam còn hơn 17.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,85%, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn hơn 14.000 hộ.  

 
 
Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG
icon

Trong giai đoạn 2015- 2020, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS Sơn La có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

 
 
Hà Giang: Lên phương án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
icon

Ngày 29/10, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Phương án số 60/PA-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
Hy vọng đổi thay từ Chương trình MTQG ở tỉnh miền núi Lào Cai
icon

Chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai trong những năm tới. 

 
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở Hoàng Su Phì
icon

Hoàng Su Phì là huyện biên giới với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao của tỉnh Hà Giang. Hiện nay, huyện đang từng bước thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông, nâng cao dân trí và hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống.

 
Cây chè vượt khó nơi vùng cao Đình Lập
icon

Hơn nửa thế kỷ qua, cây chè đã bén rễ trên đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trải qua không ít thăng trầm, cây chè đang được duy trì, phát triển, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao
icon

Đây là đánh giá tại báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.