Sau 5 năm Yên Bái kéo hộ nghèo từ 32% xuống còn 7,04%

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, trên địa bàn Yên Bái đã có hàng nghìn hộ thoát nghèo.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh.

Theo đó cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần của Nghị quyết đến với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đã nắm chắc các nội dung của Nghị quyết 80/NQ-CP để vận dụng vào quá trình xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo ở địa phương, cơ sở.

Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện mục tiêu về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Sau 5 năm Yên Bái kéo hộ nghèo từ 32% xuống còn 7,04%
Người dân tích cực tăng gia sản xuất để giảm nghèo.
 

5 năm qua, Yên Bái đã huy động, ghép các nguồn vốn để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với hơn 15.433 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hơn 7.472 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 2.754 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng ưu đãi hơn 3.354 tỷ đồng; nguồn vốn huy động các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cộng đồng và nhân dân hơn 412 tỷ đồng; từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác 1.440 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ các hộ nghèo với kinh phí thực hiện 10 tỷ 413 triệu đồng, giúp 3.403 hộ thoát nghèo...

Với việc thực hiện hiệu quả lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm, tỉnh Yên Bái đã có 94.500 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm. Tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm là 125 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 32,21% cuối năm 2015 giảm còn 7,04% cuối năm 2020 (giảm 25,17%), bình quân mỗi năm giảm 5,03%, (đạt 125% so với mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ).

K.Chi 

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Đắk Lắk dự kiến cuối năm 2020 vượt chỉ tiêu được giao về giảm nghèo
icon

Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 4,36% so với cuối năm 2019 xuống còn 4,97%, bình quân cả giai đoạn đạt 2,88%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

 
 
Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 80 ở Đắk Lắk
icon

55.755 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở và sự chung tay của nhiều hội, đoàn thể giúp Đắk Lắk đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo.

 
 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tuyên Quang cần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2021-2026
icon

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giảm từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 9,03% cuối năm 2020, bình quân giảm 3,76%/năm, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 
 
Lạng Sơn cần phấn đấu phát triển kinh tế, giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn
icon

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phấn đấu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

 
 
Kon Tum: Ước kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 10,12%
icon

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Kon Tum đến năm 2019 chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12%.

 
 
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 sẽ giảm bớt chính sách “cho không”
icon

Trong chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, một số chính sách 'cho không' hộ nghèo sẽ phải giảm bớt để tạo đột phá trong giảm nghèo bền vững.

 
Quảng Ngãi: Trà Bồng phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách trong giảm nghèo
icon

Các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã giúp cho người dân nơi đây có cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo, cải thiện đời sống….

 
Nhiều mô hình chăn nuôi giúp các hộ nghèo ở Quảng Ngãi thoát nghèo
icon

Các mô hình nuôi gà, nuôi lợn, dê hay nuôi cá… đã và đang là những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn Quảng Ngãi giúp người dân giảm nghèo bền vững.

 
Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn tại Đắk Lắk
icon

Xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk.

 
Hiệu quả nguồn vốn chính sách ở Kon Tum giúp người dân thoát nghèo
icon

Tại huyện Ngọc Hồi và huyện Ia H’Drai (Kon Tum), Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.