Quảng Bình: Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch 1739/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát, xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn năm 20106 – 2020 của các đại phương, cơ sở và toàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.

Chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuản nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2012 – 2025.

Theo đó, đối với tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020, đối tượng là tất cả hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên địa bàn có đến thời điểm rà soát (bao gồm cả số phát sinh trong năm 2020 và số có đơn đến thời điểm rà soát nhưng chưa xử lý) trên địa bàn toàn tỉnh. Phương pháp thực hiện là rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình tại thôn/bản/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố để ước lượng thu nhập, xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Công tác điều tra thu thập số liệu ở các hộ sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên phải đến từng hộ để trực tiếp hỏi người cung cấp thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu điều tra.

Đối với tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025, sau khi Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn điều tra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện.

Quảng Bình: Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo
Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân địa phương.

 

Điều tra viên phải là người hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn, trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ và phản ánh đúng tình hình thu nhập của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra. Người cung cấp thông tin là chủ hộ hoặc người hiểu và nắm được thông tin yêu cầu của phiếu điều tra.

Trong quá trình điều tra có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; căn cứ tiêu chí chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành; rà soát từ khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình.

Kết thúc cuộc điều tra, từng địa phương phải xác định được chính xác số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên thuộc hộ đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên phê duyệt, công nhận; phải phân loại được hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo tiêu chí quy định của Trung ương. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu việc điều tra phải đảm bảo tiến độ và thời gian kết thúc cuộc rà soát, điều tra theo kế hoạch chung của tỉnh...

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần thành lập Ban chỉ đạo rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đó giao phòng Lao động Thương binh và xã hội lf cơ quan thường trực để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Phân công cán bộ theo dõi, thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình tổ chức điều tra, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát, điều tra về Ban chỉ đạp tỉnh.

Các thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm.

Khánh Chi

 
List comment
 
 
Cao Bằng nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo
icon

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cao Bằng đã giảm còn 26,07%, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung của cả nước.  

 
 
Hà Giang: Huyện Đồng Văn tạo sinh kế cho người dân xoá đói giảm nghèo
icon

5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%. 

 
 
Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
icon

Các chương trình khoa học công nghệ đã tác động tốt đến mọi mặt đời sống chính trị, KT- XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, làm chuyển biến mọi mặt trong đó có công tác giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 
 
Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030
icon

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống KT- XH, giảm nghèo bền vững.

 
 
Lạng Sơn: Xã Chí Minh tích cực xoá đói, giảm nghèo
icon

Chiều 18/9/2020, nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã có chuyến thăm và làm việc tại xã Chí Minh, huyện Tràng Định.

 
 
Yên Bái được giao hơn 283 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững
icon

Năm 2020, tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái được giao là 283,5 tỷ đồng.

 
500 thanh niên DTTS, phụ nữ nghèo Hà Giang được hướng dẫn kỹ năng tìm việc
icon

Ban tổ chức buổi tập huấn hy vọng người lao động nắm bắt được các kiến thức cơ bản để tìm việc, làm việc đạt hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho địa phương.

 
Phú Yên quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'
icon

Các địa phương xây dựng các mô hình giảm nghèo với phương châm mỗi địa phương có một mô hình hiệu quả; hướng dẫn cách làm ăn; phát huy hệ thống dạy nghề, tập trung ngành nghề gắn với thực tiễn sản xuất.

 
Phương kế giảm nghèo của người dân Yên Minh, Hà Giang
icon

Người chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Minh đã mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng tập trung với quy mô trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

 
Cao Bằng: Tích cực tạo sinh kế giảm nghèo, tháng 8 không có hộ DTTS di cư tự do
icon

Song song với việc thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong tháng 8 này, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, xây dựng mô hình giảm nghèo…