Quảng Bình: Mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%

Tỉnh Quảng Bình đưa mục tiêu năm 20202 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%-1,5% đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống còn 3,78% hoặc thấp hơn.  

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019, toàn tỉnh giảm 4.905 hộ nghèo. Trong đó, thoát nghèo 5.831 hộ, tái nghèo và phát sinh nghèo 926 hộ, đưa số hộ nghèo từ 17.298 hộ, chiếm tỷ lệ 6,98% đầu năm 2019 xuống còn 12.393 hộ, chiếm 4,98% đầu năm 2020 (giảm 2%), đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 648 hộ, tương đương với 13,21% tổng số hộ nghèo giảm toàn tỉnh (tỷ lệ giảm cao nhất kể từ năm 2016 đến nay), đưa số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay của tỉnh còn 3.641 hộ, chiếm 29,38% tổng số hộ nghèo và chiếm 57,65% tổng số hộ đồng bào dân tộc.

Quảng Bình: Mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%
Quảng Bình đưa mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%

Hộ cận nghèo giảm 6.779 hộ, trong đó thoát cận nghèo 11.605 hộ, tái cận nghèo và phát sinh cận nghèo 4.826 hộ, đưa số hộ nghèo từ 23.392 hộ, chiếm tỷ lệ 9,45% đầu năm 2019 xuống còn 16.613 hộ, chiếm 6,67% đầu năm 2020 (giảm 2,78%), đạt 92,67% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2019, có 2 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa). Đến nay toàn tỉnh Quảng Bình có 6 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 1 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Bình đưa mục tiêu năm 20202 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2% -1,5% đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống còn 3,78% hoặc thấp hơn.

Phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bảo đảm hộ nghèo, người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản; được hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục… đặc biệt là hộ nghèo, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Hàng loạt giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu

 

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020. Theo đó, triển khai tốt các dự án, chính sách giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Các dự án triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo đông, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; gắn công tác hỗ trợ vốn tín dụng với việc đào tạo tập huấn hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư, dạy nghề tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập và thực hiện xoá đói giảm nghèo theo hướng bền vững. Đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo môi trường thuận lợi để người dân có đầy đủ thông tin lựa chọn và tham gia vào các thị trường lao động có thu nhập cao, ổn định.

Chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng nông thôn mới..., trong đó cần xác định được các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo, về vị trí, vai trò của người dân đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo, khuyến khích và có chính sách khen thưởng người dân tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, nhất là đối với các chính sách có sự tham gia của nhiều ngành hoặc có sự lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo từ tỉnh đến huyện chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách từng địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, giúp địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với số hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có giải pháp quyết liệt, cụ thể, hiệu quả để giảm nghèo đối với người có công thuộc hộ nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Nếu địa phương nào không thực hiện được mục tiêu trên thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
“Đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia là rất cần thiết”
icon

Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trong phiên họp diễn ra ngày 28/5 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 
 
55 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Điện Biên
icon

Đến ngày 5/5/2020, đã có 1.149 hộ nghèo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ xây, sửa nhà.

 
 
UBTV Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia
icon

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc thực hiện Chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó chính quyền địa phương phải đề cao trách nhiệm trong thực thi chính sách hiệu quả.

 
 
Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 ở Thanh Hoá
icon

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành kế hoạch về việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.

 
 
Nghệ sĩ Xuân Bắc nhảy múa, hướng dẫn trẻ em Điện Biên phòng ngừa Covid-19
icon

Tại buổi giao lưu cùng dân bản, nghệ sỹ Xuân Bắc nhấn mạnh các thông điệp về phòng chống dịch Covid-19, khuyến khích người dân rửa tay cũng như giữ vệ sinh cá nhân để đảm bảo đầy lùi bệnh dịch.

 
 
Phú Thọ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ tăng thu nhập cho hộ nghèo
icon

Theo kế hoạch của tỉnh Phú Thọ, năm 2020 sẽ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi.

 
Bạc Liêu chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer
icon

Với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 
Cần Thơ: Sẽ đề xuất 2 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
icon

Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ sẽ tham mưu UBND đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đối với ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2  (xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ).

 
'Cây ATM' phát gạo miễn phí cho đồng bào nghèo ở Lào Cai
icon

Hơn 200 suất gạo miễn phí (mỗi suất 10kg) đã đến tay người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Mông và Xa Phó.

 
Trao quà hỗ trợ cho đồng bào DTTS tại Đồng Văn, Hà Giang
icon

Ngày 22/4/2020, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đồng bào DTTS nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn.