Phú Yên quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'

Các địa phương xây dựng các mô hình giảm nghèo với phương châm mỗi địa phương có một mô hình hiệu quả; hướng dẫn cách làm ăn; phát huy hệ thống dạy nghề, tập trung ngành nghề gắn với thực tiễn sản xuất.

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng tại hội nghị tổng kết việc thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 10/9.

Phú Yên quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'
Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi lắng nghe nghe báo cáo kết quả triển khai công tác giảm nghèo từ lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh báo cáo kết hợp với các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng chỉ đạo trong thời gian tới Sở LĐ&TBXH tỉnh cần tập trung phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2020, đề nghị các cấp, ngành cần tập trung vào việc triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội năm 2020.

Ông Phùng cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo, nhất là công tác đánh giá, điều tra rà soát hộ nghèo và cận nghèo cuối năm, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Tiến hành tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân nghèo từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo với những giải pháp phù hợp, đúng hướng, giúp người nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Các địa phương xây dựng các mô hình giảm nghèo với phương châm mỗi địa phương có một mô hình hiệu quả; hướng dẫn cách làm ăn; phát huy hệ thống dạy nghề, tập trung ngành nghề gắn với thực tiễn sản xuất, nhu cầu học nghề của từng đối tượng và nhu cầu việc làm.

Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp nhất là cấp cơ sở để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương một cách đồng bộ.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực BCĐ  Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về khung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tốt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

 

Tập trung triển khai việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với  các Sở, ngành (thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh), Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo chuẩn mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo cao, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng các chương trình lồng ghép giữa giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn…

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã nghèo vùng bãi ngang ven biển, xã, thôn/buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo các công trình phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội cho người dân nói chung và người nghèo ở các vùng dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo địa bàn được phân công, phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót, tháo gỡ những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, giúp địa phương thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng  đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực cộng đồng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo để góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát đối với việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Yên đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

H. Anh 

 
List comment
 
 
Phương kế giảm nghèo của người dân Yên Minh, Hà Giang
icon

Người chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Minh đã mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng tập trung với quy mô trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

 
 
Cao Bằng: Tích cực tạo sinh kế giảm nghèo, tháng 8 không có hộ DTTS di cư tự do
icon

Song song với việc thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong tháng 8 này, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, xây dựng mô hình giảm nghèo…

 
 
Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo
icon

Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn dưới 1,2%; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn dưới 3%.

 
 
Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước
icon

Trình độ dân trí, ý thức tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức sản xuất của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế là một trong những nguyên nhân cản trở công cuộc giảm nghèo ở Quảng Bình.  

 
 
Lạng Sơn hỗ trợ việc làm, nhà ở cho hàng chục nghìn hộ nghèo
icon

Giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho người nghèo. Đồng thời, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

 
 
Bàn giải pháp giúp bà con dân tộc thoát nghèo
icon

Đến năm 2025 sẽ hỗ trợ, xây dựng gần 2000 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người DTTS làm chủ; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh…

 
Hội Liên hiệp Thanh niên VN hỗ trợ người dân Hoàng Su Phì nâng cao chất lượng cuộc sống
icon

Những năm qua huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo, nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 
Đau đáu “bài toán” giảm nghèo ở Mèo Vạc
icon

Với những điều kiện tự nhiên và xã hội còn nhiều khó khăn, công cuộc giảm nghèo ở huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang vẫn đang cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành và sự quyết tâm cao của chính quyền, người dân địa phương.

 
Khởi công 3 công trình hỗ trợ thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số
icon

Ngày 19/8/2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi công 3 công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hỗ trợ thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

 
Cuộc sống đổi thay của làng Giàng Tả Chải
icon

Cách thị trấn Sa Pa 13 km về phía Tây Bắc là làng Giàng Tả Chải, xã Tả Van, huyện Sa Pa với 200 hộ dân chủ yếu người Hmong, người Dao đỏ và Dáy sinh sống.