Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước

Trình độ dân trí, ý thức tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức sản xuất của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế là một trong những nguyên nhân cản trở công cuộc giảm nghèo ở Quảng Bình.  

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 4,98%, hộ cận nghèo là 6,65%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là dưới 4% và hộ cận nghèo dưới 5%.

Tỷ lệ hộ cận nghèo ở một số địa phương tăng cao như xã Lâm Thủy tăng 28,54% (bình quân 7,13%/năm), xã Yên Hóa tăng 23,32% (bình quân 5,83%/năm), xã Hóa Sơn tăng 21,38% (bình quân 5,34%/năm).

Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước
Tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước.

Số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 4.718 hộ, chiếm 38,07% tổng số hộ nghèo của tỉnh; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tuy có bước cải thiện nhưng vẫn còn rất khó khăn, khả năng tự tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 57,65% tổng số hộ đồng bào dân tộc và chiếm 29,39% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Lý giải về tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, tỉnh Quảng Bình cho rằng, nguyên nhân khách quan do chương trình giảm nghèo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và trực tiếp đến từng người dân, tuy nhiên công tác tham mưu có mặt, lĩnh vực chưa kịp thời; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát có lúc thiếu thường xuyên. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo còn hạn chế về năng lực trong chỉ đạo, điều hành và chưa sâu sát với thực tế ở cơ sở nên dẫn đến có địa phương hiệu quả trong việc thực hiện chương trình này chưa cao.

Trình độ dân trí, ý thức tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức cuộc sống, tổ chức sản xuất của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế... là một trong những nguyên nhân cơ bản cản trở công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm của tỉnh.

Việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình theo tiêu chí, định mức quy định nên việc bố trí kinh phí còn bình quân, dàn trải, chưa ưu tiên bố trí vốn tập trung cho các địa bàn khó khăn, ngành nghề trọng điểm. Vốn sự nghiệp hàng năm còn hạn chế, nhất là nguồn vốn để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, da dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, do đó chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về đời sống của người dân.

 

Tỉnh chưa có chính sách, cơ chế đặc thù riêng để hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan như mức độ hưởng lợi của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trong các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo còn ít, chưa tập trung. Quy mô các tiểu dự án, dự án của một số địa phương còn dàn trải, số lượng các đối tượng tham gia nhiều, khả năng huy động nguồn lực của các đối tượng tham gia còn hạn chế nên nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ở một số địa phương, nhất là cấp xã còn yếu và thiếu ổn định nên việc triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình hiệu quả chưa cao.

Sự quan tâm, vào cuôc trong công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ, cách làm của người dân về giảm nghèo chưa quyết liệt, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Mặt khác, việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải kiên trì và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, cán bộ thôn, bản.

Đặc biệt, người nghèo đang được thụ hưởng quá nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, như: hỗ trợ tiền điện, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lương thực,… đã tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát khỏi danh sách hộ nghèo của một số người dân.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững tại Điện Biên
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Ðiện Biên giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,14% xuống còn 33,5%. Ước thực hiện đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 30,67%.

 
 
Hiệu quả từ mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung tại Tam Đường, Lai Châu
icon

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 
 
Kết quả đáng mừng từ chính sách giảm nghèo 5 năm qua
icon

Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. 

 
 
Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
icon

Đây là nội dung được nhắc tới trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
Nghệ An: Hàng nghìn tỉ đồng giúp xóa đói giảm nghèo trong 4 năm qua
icon

Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Nghệ An tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều mỗi năm khoảng 1-1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%.

 
 
Đắk Lắk: Trăn trở giảm nghèo ở 2 huyện Lắk và M’Đrắk
icon

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, tỉnh có 2 huyện Lắk và M’Đrắk là huyện nghèo được bổ sung theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Lạng Sơn: Nhiều hộ thoát nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a
icon

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 ở 3 huyện nghèo Bình Gia, Đình Lập và Văn Quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu giai đoạn vào năm 2015 là 60,79% giảm xuống còn 43,26% vào cuối năm 2019.

 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M'Đrắk giúp nhiều hộ nghèo vay vốn ưu đãi
icon

Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã thoát nghèo.

 
Lạng Sơn phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020
icon

Ngày 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020. 

 
BHXH Việt Nam tích cực tham gia vì người nghèo
icon

Theo báo cáo tại Đại Hội Thi đua yêu nước ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, thời gian qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia phát động thi đua vì người nghèo.