Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước

Trình độ dân trí, ý thức tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức sản xuất của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế là một trong những nguyên nhân cản trở công cuộc giảm nghèo ở Quảng Bình.  

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 4,98%, hộ cận nghèo là 6,65%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là dưới 4% và hộ cận nghèo dưới 5%.

Tỷ lệ hộ cận nghèo ở một số địa phương tăng cao như xã Lâm Thủy tăng 28,54% (bình quân 7,13%/năm), xã Yên Hóa tăng 23,32% (bình quân 5,83%/năm), xã Hóa Sơn tăng 21,38% (bình quân 5,34%/năm).

Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước
Tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao so với bình quân chung cả nước.

Số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 4.718 hộ, chiếm 38,07% tổng số hộ nghèo của tỉnh; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tuy có bước cải thiện nhưng vẫn còn rất khó khăn, khả năng tự tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 57,65% tổng số hộ đồng bào dân tộc và chiếm 29,39% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Lý giải về tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, tỉnh Quảng Bình cho rằng, nguyên nhân khách quan do chương trình giảm nghèo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và trực tiếp đến từng người dân, tuy nhiên công tác tham mưu có mặt, lĩnh vực chưa kịp thời; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát có lúc thiếu thường xuyên. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo còn hạn chế về năng lực trong chỉ đạo, điều hành và chưa sâu sát với thực tế ở cơ sở nên dẫn đến có địa phương hiệu quả trong việc thực hiện chương trình này chưa cao.

Trình độ dân trí, ý thức tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức cuộc sống, tổ chức sản xuất của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế... là một trong những nguyên nhân cơ bản cản trở công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm của tỉnh.

Việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình theo tiêu chí, định mức quy định nên việc bố trí kinh phí còn bình quân, dàn trải, chưa ưu tiên bố trí vốn tập trung cho các địa bàn khó khăn, ngành nghề trọng điểm. Vốn sự nghiệp hàng năm còn hạn chế, nhất là nguồn vốn để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, da dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, do đó chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về đời sống của người dân.

 

Tỉnh chưa có chính sách, cơ chế đặc thù riêng để hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan như mức độ hưởng lợi của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trong các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo còn ít, chưa tập trung. Quy mô các tiểu dự án, dự án của một số địa phương còn dàn trải, số lượng các đối tượng tham gia nhiều, khả năng huy động nguồn lực của các đối tượng tham gia còn hạn chế nên nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ở một số địa phương, nhất là cấp xã còn yếu và thiếu ổn định nên việc triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình hiệu quả chưa cao.

Sự quan tâm, vào cuôc trong công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ, cách làm của người dân về giảm nghèo chưa quyết liệt, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Mặt khác, việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải kiên trì và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, cán bộ thôn, bản.

Đặc biệt, người nghèo đang được thụ hưởng quá nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, như: hỗ trợ tiền điện, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lương thực,… đã tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát khỏi danh sách hộ nghèo của một số người dân.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Lạng Sơn hỗ trợ việc làm, nhà ở cho hàng chục nghìn hộ nghèo
icon

Giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho người nghèo. Đồng thời, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

 
 
Bàn giải pháp giúp bà con dân tộc thoát nghèo
icon

Đến năm 2025 sẽ hỗ trợ, xây dựng gần 2000 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người DTTS làm chủ; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh…

 
 
Hội Liên hiệp Thanh niên VN hỗ trợ người dân Hoàng Su Phì nâng cao chất lượng cuộc sống
icon

Những năm qua huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo, nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 
 
Đau đáu “bài toán” giảm nghèo ở Mèo Vạc
icon

Với những điều kiện tự nhiên và xã hội còn nhiều khó khăn, công cuộc giảm nghèo ở huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang vẫn đang cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành và sự quyết tâm cao của chính quyền, người dân địa phương.

 
 
Khởi công 3 công trình hỗ trợ thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số
icon

Ngày 19/8/2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi công 3 công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hỗ trợ thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

 
 
Cuộc sống đổi thay của làng Giàng Tả Chải
icon

Cách thị trấn Sa Pa 13 km về phía Tây Bắc là làng Giàng Tả Chải, xã Tả Van, huyện Sa Pa với 200 hộ dân chủ yếu người Hmong, người Dao đỏ và Dáy sinh sống. 

 
Đắk Nông chú trọng nhiều hoạt động truyền thông giảm nghèo
icon

Nhiều điển hình tiên tiến trong xoá đói giảm nghèo, những mô hình giảm nghèo làm kinh tế có hiệu quả của các hộ nghèo ở Đắk Nông đã được tuyên truyền trên phát thanh, truyền hình.

 
Đắk Nông: Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7%
icon

Trong 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát năm 2016, bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

 
Đồng Tháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo
icon

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đồng Tháp sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lồng ghép 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.  

 
TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo
icon

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ cho biết, dự kiến đến cuối năm 2020 thành phố Cần Thơ sẽ phấn đấu giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 0,16%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.